Överfulla papperskorgar i behandlingsrummen, en sterilcentral som också var städförråd och soputrymme, läkemedel i samma kyl som livsmedel, ett lortigt personalrum och instrument som inte plockats bort efter gårdagens behandlingar.

Listan är lång över de hygienbrister som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fann vid sin oanmälda inspektion av tandvårdsverksamheten vid 24 Karat vårdcentral AB i Sävsjö den 25 januari.

Utöver detta konstaterades allvarliga brister i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Exempelvis fann Ivo att varken verksamhetschefen eller någon annan inom verksamheten hade tillräcklig kompetens och erfarenhet för att bestämma över diagnoser eller vård och behandling av enskilda patienter.

Stängdes genast

Ivo fann att missförhållandena från patientsäkerhetssynpunkt är så allvarliga att de ”utgör en påtaglig fara för patienters liv”, som det står i beslutet.

Redan i måndags, endast två arbetsdagar efter inspektionen, meddelades 24 Karat därför ett omedelbart förbud mot fortsatt tandvårdsverksamhet.

Ivo kunde ta ett sådant snabbt beslut eftersom inspektionen bedömer att verksamheten sannolikt kommer att förbjudas enligt patientsäkerhetslagen.

Annons

I riktigt allvarliga lägen, där det inte finns tid att invänta det formella förbudsbeslutet, har Ivo befogenhet att förbjuda verksamhet tills vidare.

Tills vidare-förbudet gäller i ett första skede under sex månader men med möjlighet till förlängning i väntan på slutligt beslut.

Rutiner brister

Som skäl till beslutet anger Ivo exempelvis att vårdgivaren inte upprättat någon patientsäkerhetsberättelse sedan starten 2015, trots att en sådan ska göras årligen. Mottagningen saknade också dokumenterade rutiner för remisser.

I fråga om hygienen anser Ivo att det finns mycket övrigt att önska. Vid inspektionen hittades tandvårdsinstrument i det smutsiga personalrummet.

I ett behandlingsrum var inga instrument bortplockade efter behandlingarna som utförts dagen före. Maskinen hade därmed inte heller rengjorts. På vissa instrument hittade Ivo intorkad smuts. På ett mycket smutsigt skrivbord i rummet, bredvid ett lika smutsigt tangentbord, låg olika tandvårdsinstrument.

Själva rummet var också så litet att Ivo bedömde att hela rummet kontamineras av vattnet som sprids från borren vid en helt vanlig tandvårdsbehandling, risken för smittspridning är därmed stor.

Som om inte detta var nog var sopkorgarna överfulla på rummet.

Inte sterilt

I sterilcentralen bedömde Ivo att hygienkedjan i steriliseringsprocessen var bruten. Ytan där sterila instrument ska förvaras innan och vid förpackning var belamrad av olika saker och i närheten fanns odiskade instrument.

Bedövningsmedel hittades i ett olåst kylskåp i ett olåst rum ihop med livsmedel. Ivo påpekar att detta är olämpligt, dels för att någon obehörig kan komma över läkemedlen, dels för att exempelvis mögelsporer från livsmedel ska kontaminera läkemedlen.

Ivos beslut kan överklagas. Vi har försökt nå verksamhetschefen Dawoud Asalya för en kommentar men inte fått tag på honom. Han säger dock till Sveriges Radio Jönköping att beslutet kommer att överklagas och till SVT Jönköping säger han att IVO besökte dem en dag då de inte hade patienter och höll på att möblera om.