När de kör på livligt trafikerade vägar och håller tillåten hastighet (vilket händer) ger de naturligtvis upphov till många påkörnings- och omkörningstillbud.

När de kör alldeles för fort (vilket är mycket vanligt) utgör de en stor olycksrisk, både för sig själva och övriga trafikanter.

För att köra bil på allmän väg ska man vara minst 18 år gammal – och ha körkort!

Borde inte ett förbud vara mer än väl motiverat, om myndigheterna menar allvar med sin nollvision avseende trafikolyckor?

Är det av flathet från myndigheternas sida, eller av politikernas rädsla för att ”stöta sig” med någon väljargrupp, som detta farande med så kallad epa-traktor på allmän väg, fortfarande är tillåtet?

LINDQVIST

LÄS MER: Svår krasch i Tranås – tonåringar flög ur kundvagn när de bogserades av A-traktor

LÄS MER: A-traktor körde 91 kilometer i timmen

LÄS MER: Polisens utredning: Grupptryck ledde fram till kundvagnsolyckan

Annons