Vetlandabon, som hunnit fylla 21 år efter olyckan, döms på samtliga åtalspunkter. Utöver grovt vållande till annans död döms han för grovt vållande till kroppsskada, rattfylleri och olovlig körning.

Tingsrätten anser, i likhet med åklagaren, att mannens alkoholberusning ledde till bristande uppmärksamhet och bristande skicklighet att köra bilen. Detta orsakade i sin tur att mannen körde av vägen och krockade så kraftigt med ett träd, heter det i domen.

Hans skuld

Att mannen saknade körkort och dittills bara övningskört kan också ha påverkat hans förmåga att hantera situationen, menar tingsrätten.

Annons

Enligt tingsrätten har det inte gått att hitta några andra orsaker till olyckan än förarens eget agerande. Bilen har undersökts utan att några tekniska fel hittats och varken väder eller väglag kan ha bidragit.

Tingsrättens slutsats är att 21-åringen genom sitt agerande av oaktsamhet orsakat kvinnans död och den manlige passagerarens skador.

Mest allvarligt

Av brotten som 21-åringen döms för ser tingsrätten mest allvarligt på vållandet av kvinnans död. Mannens brott bedöms ha ett sammanlagt straffvärde på två års fängelse.

Då har tingsrätten i valet av påföljd vägt in att 21-åringen är tidigare ostraffad och att endast var 20 år då olyckan inträffade. Dessutom har hänsyn tagits till att det inte gått att utreda varför de tre åkte i bilen eller vilka diskussioner som fördes mellan dem, varken innan de åkte iväg eller under bilfärden.

Tingsrätten ger däremot inte 21-åringen lägre straff för att han själv skadades i olyckan.

I jämförelse med att mannen genom sin körning orsakat att en medpassagerare avlidit och en annan fått allvarliga skador är inte hans egna skador tillräckligt allvarliga, tycker tingsrätten.

Övergående skador brukar normalt inte ge strafflindring, heter det i domen.