Det blev en lång kväll när kommunfullmäktige på onsdagen var förlagt till Nävelsjö bygdegård. Det stora ärendet som väckte mycket debatt var just frågan om kommunfullmäktige skulle godkänna en fastighetsaffär på 3,7 miljoner kronor.

Mycket folk hade samlats i lokalen och det framkom att 420 personer skrivit på en protestlista mot kommunens planer. Man vill inte alls att dammluckorna plockas bort för att fiskar ska kunna vandra fritt. En vattenspegel som funnits i över 100 år skulle försvinna och bara en å bli kvar.

Annons

Kommunalråd Henrik Tvarnö (S) erkände att allt gått mycket snabbt till väga och föreslog därför återremiss av ärendet, men det var det inte många som köpte. Conny Axelsson från samma parti berättade att han varit folkvald politiker i 30 år och aldrig röstat mot sitt parti. Men det skulle han göra denna kväll.

Kommunalråd Jan Johansson (VF) förklarade att han representerade ett parti som lyssnar på sitt folk och eftersom det finns en folklig opinion mot dammplanerna så yrkade han på avslag.

Det gjorde också Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M), Kjell-Åke Nottemark (M), Niklas Hugosson (VF), Björn Fälth (SD) och några till. Bland andra Jan-Erik Josefsson (KD) som vuxit upp vid dammen som menade att det finns en rad hinder för vandrande fiskar och ifrågasatte var helhetsbilden fanns.

— Det råder klappjakt på vattenkraftverk som ändå måste ses som det mest miljövänliga elförsörjning som finns.

Tommy Bohman (S) menade dock att om man nu har så många frågor så borde ärendet utredas efter återremiss. Votering begärdes om ärendet skulle avgöras under kvällen eller inte. En majoritet ville det och valde att avslå affären.