Kvinnan som anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beskriver i sin anmälan hur hon ringde nödnumret 112 när dottern slutade andas. Anledningen var att man hade panik och behövde hjälp att utföra hjärt- och lungräddning. Men ambulansen dröjde.

Först efter 21 minuter anlände sjukvårdskunnig personal.

I ett yttrande från SOS Alarm till IVO framkom att händelsen som anges i klagomålet, avseende fördröjt omhändertagande vid livshotande tillstånd, sammanföll med andra händelser där tillstånden var livshotande. Ambulansdirigenten blev då upptagen med de andra samtalen och tappade fokus på dirigeringen av ambulansen till barnet i Vetlanda, vilket ledde till en fördröjning.

IVO, som nu har prövat ärendet, bedömer att vårdgivaren inte hade den personal som behövdes för att på ett säkert sätt dirigera ambulanstransporten och därmed ge en god vård. Enligt IVO hade ambulansdirigenten inte de förutsättningar som behövdes för att till fullo kunna utföra sitt uppdrag vid hög arbetsbelastning på larmcentralen.

En anhörig har hört av sig till tidningen och berättat att det gick bra för flickan.