LRF Konsult presenterar för fjärde året sin lönsamhetsbarometer där man tittar på utvecklingen bland landets småföretagare. Rapporten baseras på data från 2 200 företag med upp till femton anställda fördelade på samtliga branscher som LRF Konsult arbetar med, undantaget de gröna näringarna det vill säga jord och skog.

Undersökningen visar att intäkterna är stabila men att lönsamheten gått tillbaka något under mätperioden juli 2014 till juni 2015, sett ur ett långsiktigt perspektiv håller dock trenden i sig. Den främsta orsaken till lönsamhetstappet är enligt rapporten stigande kostnader, det handlar framför allt om lönekostnader.

Annons

— Vi tolkar det som att det går bättre för företagen. Man vågar anställa eller ta ut lite mer i lön. Så egentligen är det något positivt som grundar sig på en framtidstro, eftersom småföretagare ofta är försiktiga med att ta ut lön, säger Silvana Carlén och Anette Evertsson, redovisningskonsulter på LRF Konsult.

Båda menar att det finns en framtidstro bland småföretagarna, bland annat eftersom investeringsklimatet är gynnsamt med låga räntor. AnnKatrin Karlberg, styrelseordförande i Nuvab och verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum, menar att den bilden bekräftas av de undersökningar av det lokala företagsklimatet som Nuvab brukar göra. Vid den senaste angav nästan hälften av företagen en bättre orderingång och en tredjedel ett ökat rekryteringsbehov.

Det skiljer sig dock från bransch till bransch, bland annat finns det en oro för hur politiska förändringar kan komma att påverka exempelvis för de som sysslar med rot- och rut-tjänster. Även här instämmer Karlberg.

— Tidigare var det många som kom till mig som ville starta företag inom rot och rut, nu är det ingen som startar där, det är nästan dött, vilket beror på regeringsbeslut. Det ser likadant ut över hela landet, säger hon och tillägger att det även finns en osäkerhet inom byggsektorn där rot-avdraget ska sänkas.

rot
rut