Andelen arbetslösa i länet minskar, och så även i Sävsjö kommun. Under september månad var 418 Sävsjöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen, vilket är 10,9 procent färre än samma period 2016.

Majoriteten av de arbetslösa var födda utanför Europa, och de flesta hade varit arbetslösa i mer än sex månader.

Och även om det fortfarande är fler män än kvinnor som är öppet arbetslösa har glappet mellan könen minskat. I september 2016 var 250 män och 219 kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sävsjö kommun, och under samma period i år var siffran 215 män och 203 kvinnor.

Matchar inte efterfrågan

Samtidigt som arbetslösheten minskar var det färre som fick jobb i september i år än samma månad förra året, det trots att antalet utannonserade tjänster ökat rejält i kommunen.

Annons

— Detta är ett mönster som syns på flera platser i landet, säger Ida Karlsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I takt med att arbetslösheten minskar, och företagen sliter i kompetensen, ökar också andelen arbetslösa som saknar gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet.

— De som finns kvar på Arbetsförmedlingen när arbetslösheten minskar, och har gjort så under en längre tid, matchar helt enkelt inte med den kompetens som eftersöks, förklarar Ida Karlsson.

Färre kvinnor

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar dessutom att det var fler män än kvinnor som fick jobb i Sävsjö kommun under september månad, både 2016 och 2017.

— Det finns så klart flera förklaringar till varför det är så, men en del beror på att Sävsjö är en väldigt industritung kommun, och då industrin i dagsläget går urstarkt drar den också åt sig arbetskraft. Tyvärr är industrin också väldigt mansdominerad, vilket gör att färre kvinnor kanske väljer att söka sig dit, förklarar Ida Karlsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Enligt Ida Karlsson finns det dock hopp om att industrin ska bli mer jämställd framöver.

— Det pågår ett aktivt arbete bland höglandskommunerna med att få fler kvinnor intresserade av industrin, säger hon.