Ett mål som Vårdcentralen Bra liv, som finns i både Vetlanda och Landsbro, har är att kunna bemöta patienters behov på ett mer tillgängligt och fördjupat sätt.

Som del i detta har bland annat deras sjukgymnaster fått möjligheten att gå en påbyggnadsutbildning i Internationell ortopedisk medicin (OMI).

Lite enklare förklarat innebär detta att dessa sjukgymnaster fått ett fördjupat sätt i att behandla de vanligare led- och muskelskadorna som deras patienter kan ha.

— Patienter kan exempelvis ha diffus värk i nacke och axlar, onda knän eller idrottsskador. Det är vanligt att man då tar kontakt med läkare, men tanken är att vi kan vara första instans, säger Emma Karlsson.

Inget remisskrav

Sjukgymnasterna kan nu göra undersökning och behandling som direkt ger diagnos på vad värken kan bero på, något som är vanligare än många kanske tror.

Annons

— Poängen är alltså att vi kan se ifall värken kan lindras genom något vi gör med patienten eller ge träningsråd. Vi har dessutom inget krav på remiss, ingår i högkostnadsskyddet och har knappt någon väntetid alls, säger Karlsson.

En annan del i att bemöta patienter på ett mer lättillgängligt sätt är deras Hälsohörna. Det är ett rum, i anslutning till väntrummet, där patienter kan göra en lättare hälsokoll på egen hand med hjälp av utrustning och utförlig information i hur dessa fungerar.


— Vi har haft detta i snart en månad. Här kan patienten göra en egen, lättare kontroll av puls, blodtryck, längd, vikt och räkna ut sitt BMI, säger Viveka Ottosson, distriktssjuksköterska.

Man ser att Hälsohörnan ger fler möjligheter för patienten.

Planering pågår

— Patienten kan nu istället själv, i lugn och ro, göra en grundläggande kontroll. Det kostar ingenting och kräver ingen tidsbokning, säger Ottosson, som just hämtat ut tre blanketter som inkommit senaste två timmarna.

— Vår vikt- och hjärtsviktssköterska Catharina Parkner är också engagerad i Hälsohörnan. De patienter som kommer till henne har glädje av Hälsohörnan.

Målet om att bemöta behov på ett mer tillgängligt och fördjupat sätt är något som verksamhetschef Jane Broling Danielsson ser positivt på.

— Ett annat område vi ser över är hur vi bäst tar hand om våra patienter med demenssjukdom. Planering pågår för start under hösten, säger hon.

LÄS MER: Jane om jobbet som verksamhetschef.