Den stora frågan under onsdagens utlokaliserade kommunfullmäktige som hölls i Nävelsjö bygdegård var självklart ärendet som rörde kommunens köp av Holsby kvarn. En av de åhörare som följde mötet på plats var Pärolof Gustavsson, som de senaste veckorna engagerat sig helhjärtat i kampen för att kommunen inte ska köpa kvarnen och därmed också inte riva ut dammen. För honom var utgången mycket oviss.

— När jag åkte ut till Nävelsjö var jag mycket osäker på hur det skulle gå, förklarar han.

Var osäker

Osäkerheten hos Pärolof Gustafsson blev inte mindre när debatten om Holsby kvarn så började.

— Nej, det var osäkert in i det sista. Först blev det en votering om ärendet skulle återremitteras. När det blev nej på den voteringen följde en omröstning om kommunens köp av Holsby kvarn. När de församlade politikerna röstade nej även här kände man lättnad och glädje, förklarar han.

Pärolof Gustafsson är särskilt nöjd över modet som vissa politiker visade.

Annons

— Några av dem avvek från partilinjen och röstade emot förslaget, exempelvis Conny Axelsson (S). Det tycker jag är fantastiskt, säger han.

Uppskattar den mer

Redan dagen efter voteringen börjar Pärolof Gustafsson fundera över vad som ska hända nu.

— Nu får mäklaren jobba för att hitta en ny köpare och det första man bör göra är att rusta upp området runt kraftstationen. Det ser inte alltför roligt ut med buskar och sly runt kvarnområdet. Dessutom är det rötskador på fasaden. Rustar man upp kvarnen kan man visa vilken idyll detta är och då blir det lättare att sälja, menar han.

När han nu kan reflektera säger han att han nu uppskattar dammen ännu mer än för tre veckor sedan, då man först fick reda på vad kommunen hade för planer för dammen.

— Man uppskattar den mer eftersom man vet att den varit i fara att försvinna. Den har varit självklar i samhället, säger han.

Han vågar påstå att nästan samtliga Holsbybor är nöjda med utgången av fullmäktiges beslut.

— Jag vill tacka alla som engagerat sig och kanske särskilt till servicebutiken i Holsby som utgjort navet i kampen. Här har listorna funnits där folk har skrivit på och protesterat mot planerna att riva ut dammen, säger Gustafsson.