I och med att Filadelfia- och Alliansförsamlingen nu går samman i en nybildad gemensam församling har en av kyrkorna avyttrats.

Filadelfiaförsamlingen bildades 1919 och 1953 invigdes den nuvarande kyrkan som allt sedan dess tjänat som församlingens andliga hemvist.

Carina Lenegård hälsade alla välkomna och en sånggrupp ledde i flera gemensamma sånger.

Milstolpar

Lilo Anderås hade en samling för de yngre mötesdeltagarna varefter Carina Lenegård hade en kort resumé över några viktiga milstolpar i församlingens snart hundraåriga historia.

Eric Le Hir predikade över temat ”Ett folk på vandring” och tog sin utgångspunkt i texten om Emmausvandrarna.

I slutet av gudstjänsten lyftes kyrkans kors ner och med detta gick mötesdeltagarna tillsammans till Allianskyrkan där man samlades till lovsång och gemensamt påskfika.

I augusti tillträder Anders Gustavsson, Holsbybrunn, tjänsten som församlingens nya föreståndare.