Skolinspektionen ska utreda om landets gymnasieelever får den undervisningstid de har rätt till. Anledningen är att det ibland inte sätts in någon vikarie när en lärare är borta, utan eleverna får ha lärarlösa lektioner. Skolinspektionens mål är att utreda hur vanligt det är, och hur det påverkar den garanterade undervisningstiden.

Aleholmsgymnasiet i Sävsjö är en av de skolor där man i bland har lärarlösa lektioner.

— Det beror på att det är svårt att hitta vikarier, speciellt till kortare perioder, säger Johnas Stranne, gymnasiechef på Aleholmsgymnasiet.

I dag finns ingen aktuell bild över hur vanligt det är med lärarlösa lektioner på landets gymnasier. Men enligt en rapport från Skolverket som gjordes 2015 uppgav 43 procent av lärarna att lektionerna genomförs som eget arbete när läraren är borta.

Svåra ämnen

Enligt Johnas Stranne ligger en stor del av problemet i att det inte går att ta in vem som helst att undervisa i en gymnasiekurs.

Annons

— I grundskolan kan man ha en vikariepool, men på gymnasiet finns det ett högre krav att vikarierna har rejäl kunskap i det ämne de ska undervisa. Och det är svårt att hitta i Sävsjö, säger han.

Ibland går vikariebristen att lösa genom att en annan lärare kan rycka in. Annars får eleverna ha egen studietid.

— Vi utgår från lärarplattformen där det står vad eleverna ska göra, och i de flesta fallen kan de sköta instuderingen själva. Men det är så klart inte önskvärt att ha lärarlösa lektioner, säger Johnas Stranne.

Garanterad undervisning

Enligt regelverket är elever berättigade till 2 180 undervisningstimmar inom de högskoleförberedande gymnasieprogrammen, och 2 430 timmar inom de yrkesförberedande programmen. Men med den vikariebrist som finns i dag är Skolverket oroliga att gymnasieeleverna inte ska få alla de timmar de är garanterade.

Enligt Johnas Stranne finns det skolor som väljer att lägga undervisningen så att de precis kommer upp i det minsta antalet undervisningstimmar för varje kurs. Men på Aleholmsgymnasiet har man som regel att alltid ligga över minimigränsen.

— I de kurser där vi vet att elever har det lite svårare försöker vi alltid se till att ha fler timmar än vad kursen kanske kräver. Om jag får gissa så har vi drygt 2 500 undervisningstimmar på schemat, och då gör det inte så mycket om några timmar faller bort, säger han och fortsätter:

— Med det sagt så är inte lärarlösa lektioner någon bra lösning, och eleverna köper det inte heller i längden. Samtidigt påpekar vi hela tiden för våra elever hur viktigt det är att de närvarar vid alla lektioner, och skulle vi då ställa in en lektion så säger vi emot oss själva.