Eftersom att man bedömde att det fanns risk att eleven skulle kunna skada andra låstes eleverna in i klassrummen enligt gällande inrymningsrutin. Därefter hölls en gemensam samling i Hofgårdshallen där rektor och personal informerade om det inträffade.

Från klockan 12.00 har lektioner hållits enligt schema. Elevhälsovården har erbjudit samtal och stöd för dem som önskat.

– Vi har agerat enligt våra rutiner för att kunna garantera arbetsmiljö och studiero för elever och personal på skolan, säger rektor Per Johnson i pressmeddelandet.

LÄS MER: Rektorns besked efter skolincidenten: ”Agerat enligt våra rutiner”

Inga vapen eller tillhyggen var inblandade. I samband med elevens självskadebeteende uppstod blodvite som ledde till att lokalerna fick städas.

Polis tillkallades omedelbart och kunde avföra eleven från skolans område.

Eleven misstänks för skadegörelse.