Det normalt en dag långa sammanträdet i kommunstyrelsen var förlängt till två dagar i veckan för att ge utrymme till de många ekonomiska frågorna. Med en stundande budgetplan för kommande år och det avslut av förra året var det dock en nödvändighet. Inplanerat fanns även ett besök uppe vid arenaområdet i Sävsjö, för vilket man snart ska ta beslut om hur man löser bristen på omklädningsrum.

Relaterat: Konkurrenter i samarbete under Möbelriksdagen

– Till nästa kommunstyrelse kommer det att föreslås en lösning med moduler för omklädningsrum på fritidsområdet i Sävsjö, kommenterar Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.

– Det är viktigt att vi hittar en lösning i de här frågan både långsiktigt och kortsiktigt. De här anläggningarna används flitigt och behovet är stort efter i första hand omklädningsmöjligheter. En långsiktig lösning skulle kunna dröja ända till 2022 och så länge kan det inte vänta. Därför kommer vi besluta om en lösning med moduler vid sammanträdet den andra april.

Omklädningsrumsfrågan på arenaområdet behöver lösas både kortsiktigt och långsiktigt. Därför har kommunstyrelsen bestämt att man ska satsa på modulomklädningsrum tills ett långsiktigt beslut kan genomföras.
Foto: Caj Källmalm

Inbrottet på Hägneskolan i helgen där datorutrustning till ett värde av runt en miljon kronor stals kom också upp under sammanträdet men ett beslut ska diskuteras fram till nästa sammanträde den andra april. Stefan Gustafsson tror dock att man kommer kunna ha en lösning tidigare än så.

Relaterat: Migrationsverket skyldiga Sävsjö miljonbelopp

– Jag räknar med att vi kan vara flexibla och göra en snabb lösning, säger han.

Annons

Årsbokslutet för 2018 visar återigen på ett positivt resultat. Det ska nu granskas av revisorerna innan man får fram exakt resultat men ekonomichefen Marie Hogmalm är nöjd med vad man har lämnat ifrån sig.

– Ja, det känns riktigt bra! Det kommer att sluta med ett plusresultat.

Relaterat: Makerspace teknikrevolutionerar fritidsgården

Kommunstyrelsen fick också en genomgång av de kommunala bolagens bokslut. Och Stefan Gustafsson tycker att läget i dessa ser lovande ut när ekonomin framöver ser ut att svaja lite.

Kommunens skolor berörs när man framöver ska ställa om till "normalläge" efter den stora flyktingströmmen. Aleholm är en av de enheter som berörs.
Foto: Emelie Makrill

– Utgångsläget är bra för framtiden men det är stora omställningar som ska göras nu när antalet nysvenskar och asylsökande minskar och vi ska ställa om till "normalläge". Det är tufft eftersom det kommer innebära att mycket duktig personal som vi har anställt inte längre behövs. Samtidigt finns ännu behov kvar eftersom inte alla nyanlända har försvunnit även om de statliga ersättningarna gör det.

Kommunstyrelsen beslutade även att Sävsjö kommun ska medverka i det fortsatta arbetet kring en breddad renhållningsorganisation. Tillsammans med Uppvidinge, Vetlanda och Aneby ska nu Sävsjö se över möjligheten att göra mer sopsortering och återvinning direkt i hemmet.

Relaterat: Biblioteket börjar med filmstreaming

– Det är då att göra det som i dag finns på återvinningsstationerna hemma istället. Vi ska jobba med att hitta ett system för detta med exempelvis olika fack eller påsar i olika färger. Kommunstyrelsen var eniga om att det är något vi är i behov av men vi kan inte göra det på egen hand och därför samarbetar vi med de andra kommunerna i den här frågan, säger Stefan Gustafsson.