— Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna driva och utveckla en verksamhet som finns på Höglandet. Sedan gör det väl inte saken sämre att jag trivs med att vara chef, säger Christer Edlund som utöver sina 25 år som polis även har en bakgrund inom Försvaret och försäkringsbranschen.

Att konceptet med en gemensam, renodlad klinikchef för tre kliniker inte prövats tidigare i länet tycker han också känns stimulerande:

— Vi ska leverera tandvård här och min roll är att leda verksamheten och stötta medarbetarna och det ska jag förhoppningsvis göra bra.

Polisverksamhet kontra tandvård kan tyckas som vitt skilda verksamheter. Det håller Christer Edlund med om.

— Men jag ser flera gemensamma nämnare. Jag har varit chef på Höglandet och känner till behovet av att både behålla och rekrytera personal som är knuten hit, säger han.

— Jag vet också vilket utmaning det är att leda personal på flera orter när en av mina starkast sidor är mitt engagemang och min vilja att vara en närvarande chef med öppen dörr.