I höstas beslutade Sävsjös kommunfullmäktige att ha en regional förebyggande plan för alkohol, narkotika, doping och tobak, ANDT. Detta var en av de frågor som kommunstyrelsen skulle besluta kring på årets första möte.

Det kommunala välfärdsrådet har nu tagit fram en plan som ska skapa en god struktur för arbetet mot droger i Sävsjö med målet att minska de negativa konsekvenserna från användandet av det. Planen som tagits fram bygger på fem mål: minskad tillgång, senare debutålder, minskning av det skadligt bruk, ökad tillgänglighet för vård och minskat antal döda och skadade.

Planen bygger på ett samarbete mellan kommunen, regionen och länsstyrelsen och ska gälla fram till 2022. Kommunstyrelsen hade inga invändningar utan godtog planen som kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, nu hoppas blir godkänd även i fullmäktige.

Annons

— Vi var överens om att detta är oerhört viktigt och att man i förvaltningarna nu behöver jobba efter detta så det inte bara blir en uppslagsbok på en hylla, säger han.

En annan fråga som fick mycket utrymme var den om att ersätta Sävebo med 3,6 miljoner kronor för den sanering bolaget behövt göra på marken som Sävsjö sålt i samband med byggandet av Sävsjös två nya hyreshus. Kommunstyrelsen var överens om att Sävebo skulle ersättas för saneringen eftersom kommunen sålt den förorenade marken och vill att Sävebo inte ska behöva stå för kostnaden då det kan stå i vägen för fortsatt nybyggande.

— Även detta beslut behöver förankras i fullmäktige eftersom det är ett så stort belopp men då kommunen har ett överskott från 2017 och vill att Sävebo fortsätter bygga bostäder tycker vi det är rätt att ersätta dem för dessa kostnader, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen behandlade även en motion om hyra av takplats för solceller hos AB Sävsjö Industribyggnader, en motion om översyn av trafikregler på Sävsjös större gator och ett medborgarförslag om att hämta skrymmande avfall på återvinningsstationer.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen om solceller eftersom förslaget som lämnats inte fungerar praktiskt även om man håller med motionen att investeringar i solceller är något positivt. Även motionen om trafiköversyn tyckte kommunstyrelsen var bra, men att det är något som kommer ta tid och man kommer därför ha det i beaktning under framtida vägbyggen i kommunen.

Skrymmande sophämtning har man i dag ett bra system för genom Njudung Energi som kommer och hämtar den typen av avfall, dock är man i kommunstyrelsen överens om att informationen kring detta system är bristfällig och man kommer därför presentera frågan för diskussion i kommunfullmäktige.