Det var i slutet av december förra året mannen stoppades i centrala Vetlanda. Under färden hade den tilltalade kört på fel håll i en rondell, upp på en refug och därefter med hög hastighet kört genom en rondell för slutligen köra av vägen och in i en lyktstolpe.

Mannens alkoholkoncentration uppgick till 0,53 milligram per liter vilket betecknas som grovt rattfylleri.

Under huvudförhandlingen erkände mannen grovt rattfylleri, dock invände han i vissa delar att han inte kört som åklagaren påstått.

Tingsrätten anser med hänsyn till den relativt höga alkoholkoncentrationen men framför allt till mannens framförande av fordonet – som inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten – att han ska dömas till fängelse i två månader.

Den tilltalade ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Överklagan ska ske senast 9 maj till Göta hovrätt.