Det var efter stormen Gudrun 2005 som behovet av en ny skogsterminal på Höglandet väcktes. I september 2008 invigdes Stockarydsterminalen, och där har man hanterat skog och biobränsle sedan dess.

— Hade det inte blåst den där natten 2005 så hade vi inte haft någon terminal här i dag, säger Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig på Stockarydsterminalen.

Stockarydsterminalen är en öppen terminal, vilket betyder att alla som verkar inom skogsindustrin har rätt att nyttja terminalen.

— Till en början var de närliggande sågverksamheterna oroliga för att vi skulle köra bort deras sågtimmer. Men vi äger ingenting, utan vår uppgift är helt enkelt att underlätta logistiken, och nu är det istället flera av sågverken som kör sin råvara till oss, säger Per-Henrik Evebring.

Intermodal terminal

Tack vare direktkopplingen till södra stambanan är Stockarydsterminalen en intermodal terminal, vilket innebär att man kan lasta om timret från lastbilar till tåg, och tvärt om.

Annons

— Men vi tittar på att bli en kombiterminal för att kunna ta emot containrar också. Vi har ytorna och rätt förutsättningar för det. Det är dock någonting vi väntar med ett år till eller så, berättar Per-Henrik.

Ett ämne Per-Henrik återkommer till flera gånger under vår intervju är miljön.

— Genom att lasta över timret från lastbilar till tåg behöver inte lastbilarna köra lika långa sträckor som annars.

— Den 1 juli förra året höjdes dessutom lastvikten från 60 till 64 ton för lastbilar, vilket innebär att man kan köra ungefär tio procent mer på varje transport. Det bidrar till att det blir färre lastbilar på våra vägar, vilket är bra både för dig, mig och miljön, säger han.

Virket bedöms

Alla lass som kommer in till terminalen kontrolleras av virkesmätarföreningen som bedömer volym och kvalitet för skogsägarnas räkning.

— Mätstationen nyttjar vi tillsammans med Stora Enso som har sin terminal i direkt anslutning till vår, förklarar Per-Henrik.

Totalt kan Stockarydsterminalen förvara 50 000 kubikmeter massaved. Det är ungefär lika mycket som 1 250 fullastade timmerlastbilar.

— Men vi är inte ute efter att ha ett fast lager, vi vill ha ruljans, förtydligar Per-Henrik.