Kristdemokraterna fortsätter att dominera de politiska nämnderna efter det starka valet i höstas. Bland de övriga två partierna som är överens om att leda kommunen backar Centerpartiet från två till en ordförande i de sex nämnderna och Socialdemokraterna får en andra ordförande istället.

Relaterat: Sävsjös nya kommunpolitiker hälsades välkomna

De flesta beslut som påverkar kommunens verksamhet fattas i politiska nämnderna. Tjänstemännen på förvaltningarna måste förhålla sig till de beslut som tas politiskt i nämnderna gällande exempelvis budget och investeringar.

Kommunfullmäktige beslutade i början på november att Stefan Gustafsson (KD) fortsätter som ordförande i kommunstyrelsen och att Per Danielsson (KD) fortsätter som ordförande i kommunfullmäktige.

Relaterat: De tar plats i Sävsjös kommunfullmäktige

På Kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen beslutade man om vilka personer som ska föreslås till nämnderna för kommunfullmäktige. Eftersom de tre ledande partierna har en tydlig majoritet väntas dessa bli de som ansvarar för Sävsjös politiska nämnder och de kommunala bolag som har politiska styrelseordföranden under kommande fyra år:

Politiska nämnderna

Överförmyndarnämnden – Hugo Cruz (KD)

Hugo Cruz fortsätter som ordförande. Nämnden..

Politiska nämnderna

Överförmyndarnämnden – Hugo Cruz (KD)

Hugo Cruz fortsätter som ordförande. Nämnden har ingen vice ordförande, däremot utses Per Danielsson (KD) som ersättare.

Kultur- och fritidsnämnden – Susanne Sjögren (S)

Susanne Sjögren fortsätter som ordförande. Som vice ordförande föreslås Benjamin Petersson (KD) och Henrik Starkman (M).

Barn- och utbildningsnämnden – Fredrik Håkansson (KD)

Fredrik Håkansson ersätter Anna-Karin Yngvesson (KD) som ordförande. Som vice ordförande föreslås Eva Johansson (S) och Klas Hjalmarskog (M).

Socialnämnden – Kerstin Hvirf (S)

Kerstin Hvirf ersätter Anette Gustafsson (C) som ordförande. Som vice ordförande föreslås Anette Gustafsson (C) och Gunnel Svensson (M).

Myndighetsnämnden – Sten-Åke Claesson (C)

Sten-Åke Claesson fortsätter som ordförande. Som vice ordförande föreslås Daniel Karlsson (KD) och Bo Nilvall (M).

Valnämnden – Bengt Persson (S)

Bengt Persson fortsätter som ordförande. Som vice ordförande föreslås Johnny Thorstensson (M).

Annons

Kommunala bolag

Savman – Johanna Danielsson (KD)

Johanna Danielsson ersätter Linus Anderås (KD). Som v..

Kommunala bolag

Savman – Johanna Danielsson (KD)

Johanna Danielsson ersätter Linus Anderås (KD). Som vice ordförande föreslås Lena Webb Svensson (S).

ABSI – Sven-Åke Gårdstam (KD)

Sven-Åke Gårdstam tar ersätter Lena Persson (S) som ordförande. Lena Persson föreslås som vice ordförande.

Sävebo – Therese Petersson (KD)

Therese Petersson fortsätter som ordförande. Som vice ordförande föreslås Göran Häll (S).

Sävsjö Skyttecenter – Fredrik Håkansson (KD)

Fredrik Håkansson ersätter Stefan Gustafsson (KD) som ordförande. Som vice ordförande föreslås Susanne Sjögren (S).

Njudung energi i Sävsjö – Ordförande tillsätts av Vetlanda

Som vice ordförande föreslås Helmer Andersson (KD).

Stockarydsterminalen – Stefan Gustafsson (KD)