Industrispåret innebär att elever som går på SFI kan välja att samtidigt göra tre månaders yrkesutbildning inom industrin. Syftet är att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden i en bransch med behov av arbetskraft. I våras samlades flera av traktens stora industriföretag för att få information om projektet, men av dem var det bara Inwido som hittills att dra igång med industrispåret.

– En orsak är nog att företagen har mycket att göra i dag. Samtidigt utgör de här människorna en framtida arbetskraft som det gäller att ta tillvara på ett bra sätt, säger Claes Frisk på Arbetsförmedlingen.

Inwido har redan haft en omgång på fyra praktikanter genom industrispåret, och av dem fick två personer anställning. Nu är det dags för ännu ett gäng – och den här gången är det sex personer som blivit utvalda bland de som ansökt om att vara med. Under torsdagen fick de information om den kommande praktiken.

– Jag tycker att det är roligt att komma hit och träffa chefen, och i framtiden vill jag gärna börja jobba här, säger Abdullah Obid, som redan känner till lite om Inwido sedan innan genom vänner som arbetar på företaget.

– Jag vill få ett jobb. Jag har familj som jag vill ska kunna komma hit till Sverige, men jag måste ha lägenhet och jobb innan, säger Khali Alimari.

Industri-SFI på plats

Annons

Yrkesutbildningen består av praktik på produktionen, och utöver det läggs två timmar om dagen på svenskundervisning. Även den sker i Inwidos lokaler. Där är tanken att SFI-läraren Leif Johansson ska lära ut industritermer och att eleverna ska kunna ta med sig frågor från arbetsplatsen in i språkundervisningen.

Förhoppningen är att de nya erfarenheterna ska leda till jobb, antingen på Inwido eller som erfarenhet inför ett annat jobb.

– För att få jobb på Inwido krävs att man har ett intresse och gör sitt bästa. Språket är också en viktig del och blir nyckeln för att kunna lära sig mer och utvecklas, säger Joakim Andersson, operations director på Inwido.

Öppet klimat

Under torsdagen informerade han om företaget, och uppmuntrade de blivande praktikanterna att ställa frågor till sina kollegor under arbetets gång.

– Det som är en utmaning är att få nyanställda att våga fråga om hjälp. Det kan finnas en rädsla för att blotta sin okunskap. Därför försöker vi att vara tydliga med det redan från början, att vi har ett klimat där det är bra att ställa frågor om man känner sig osäker eller inte förstår.

De som anställts sedan tidigare har enligt Joakim Andersson fungerat bra och har tagits emot väl i fabriken.

– Det jag ser är en vilja att lära ut hos personalen. Vi har ett par eldsjälar som har tagit extra ansvar och lagt ner tid och energi på det, säger han.