Landsbro deltidsbrandkår började en gång i tiden som industribrandkår på Borohus. Många invånare i närområdet äro de som genom årens lopp har funnit glädje i att arbeta som deltidsbrandmän. Så även Jonas Lövgren som fick frågan från en bekant som arbetade inom räddningstjänsten om han skulle vara intresserad att jobba som deltidsbrandmän. Detta var för sjutton år sedan.

— Rekryteringen har skett mycket via mun-till-munmetoden. På senare år har vi försökt med annonser för att locka till oss ny personal. Ibland har det fungerat, ibland inte. Nu försöker vi via sociala medier. Vi har förhoppningen att det kommer slå väl ut, säger Lövgren.

Intressant arbete

Arbetet inom Landsbro deltidsbrandkår är uppdelat på treveckorsschema. Varje vecka arbetar ett befäl och fyra deltidsbrandmän. Dessa har då beredskap. Totalt ska arbetsstyrkan alltså ligga på minst 15 personer för att täcka behovet. Det är också tacknämligt att man har tillgång till ett par reserver för att täcka tillfällig sjukfrånvaro och annat.

— Ett tag var vi 17 personer i deltidsbrandkåren, men vi har nu två långtidssjukskrivna och två som har valt att sluta. Därför är vi i akut behov av minst två personer, säger Lövgren.

Annons

Lövgren har förhoppningen att alla som någon gång haft tanke på att bli deltidsbrandmän ska ta tillfället i akt att höra av sig.

— Det är ett väldigt intressant arbete, man får hålla igång och träna och får möjligheten att hjälpa andra människor, säger han.

Åka på allt

Inledningsvis får kandidaterna genomgå personliga tester för att se om de är lämpliga för yrket. Därefter väntar två veckors så kallad preparandutbildning. Efter detta kan man få delta i utryckningstjänst. Sedan tillkommer ytterligare grundutbildning.

— Vi får åka på allt möjligt, exempelvis bränder, trafikolyckor och delta i sjukvårdsinsatser. Som tur är har vi varit relativt förskonade från allvarligare incidenter, som exempelvis svåra trafikolyckor. Däremot är det ju så, att när man påkallar vår hjälp, så handlar det ju om någons olycka på något vis, säger Lövgren.

I genomsnitt får Landsbro deltidsbrandkår cirka 70-75 larm per år.

— Ett kriterium för att söka jobbet i vår deltidsbrandkår är att man bor i närheten, helst i Landsbro och Myresjö. Vi har en inställelsetid på sex minuter, sedan ska släckbilen rulla. En bra egenskap för att passa är att man är stresstålig, förklarar Lövgren.

Han välkomnar alla som känner att de passar in på profilen att söka.

— Vi är ett bra sammansvetsat gäng. Jag har bara positivt att säga om att vara deltidsbrandmän, säger han.