Motionen lämnades nyligen in till Vetlanda kommunfullmäktige. Bakom den står oppositionsrådet Dan Ljungström (C) men han har förankrat förslaget i sin partigrupp.

– Jag har fått gehör från vår fullmäktigegrupp. Jag tycker och tror att förslaget inte är partiskiljande, detta är nog något som de flesta kan ställa upp på, säger Ljungström.

Ofördelaktigt läge

Inför författandet av motionen tog Ljungström kontakt med partikollegan Håkan Hjelm (C) som är ledamot i socialnämnden. Ljungström ställde frågor om hur utbetalningen av försörjningsstöd går till i Vetlanda kommun. Det visar sig att i Vetlanda kommun, i likhet med många andra kommuner, så betalas försörjningsstödet ut till en medlem i familj, i regel mannen om inte de sökande själva har andra önskemål. Detta förfarande bekräftas av Håkan Hjelm.

– Jag har kontrollerat med förvaltningen och det är så att försörjningsstödet betalas ut till den så kallade registerledaren, vilket är mannen, säger Hjelm.

Att försörjningsstödet betalas ut till mannen kan medföra att kvinnan hamnar i ett ofördelaktigt läge. ”Det handlar om en jämställdhetsfråga, vi vill att utbetalningen ska gå till båda parter”, säger Dan Ljungström (C).
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att utbetalningarna i regel går till på detta sätt kan bidra att kvinnan hamnar i ett ofördelaktigt läge menar Ljungström.

– Jag sitter med i jämställdhetsrådet i regionen och hur utbetalningen av hur försörjningsstödet går till är helt klart en jämställdhetsfråga, menar Dan Ljungström.

Stödet ska delas

Dan Ljungström framhåller att fler kommuner har ändrat hur försörjningsstödet betalas ut just med tanke på att den andra parten i förhållandet, då oftast kvinnan, löper risk att hamna i ekonomisk utsatthet. ”Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill kontrollera sin partner”, står det i motionen. Frågan har uppmärksammats på riksnivå, och Centerpartiet har föreslagit en förändrad lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet. Centerpartiet i Vetlanda kommun vill i väntan på lagstiftning agera nu.

Annons

– Vi vill att Vetlanda kommun ska gå samma väg som flera andra kommuner redan har gjort, det vill säga att försörjningsstödet ska delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll, säger Ljungström.

Växjö kommun är ett exempel på där försörjningsstödet numera betalas ut till kvinnan. ”Vi ska inte bidra till destruktiva könsnormer”, sa Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, när beslutet togs i Växjö kommun 2016.