Centerpartiet i Vetlanda kommun värnar om att hela kommunen ska leva. Vi vill skapa förutsättningar för hållbara lösningar i stort och smått, där både invånare och miljö gynnas.

Vi gör allt för att Vetlanda som kommun ska vara en attraktiv kommun med möjlighet för de unga att kunna bo kvar eller välja att efter avslutade studier börja sin yrkesbana och familjeliv i sin barndomskommun. Här vill vi att de äldre ska känna trygghet och omsorg.

Det var glädjande när vi på vårt månadsmöte fick ta del av informationen att Vetlanda kommun har blivit uttagen som pilotkommun för Sveriges första Hubville, ett stadsutvecklingsprojekt där man vill visa hur ett hållbart samhälle kan se ut i verkligheten.

Detta ligger helt i linje med Centerpartiets politik att låta erfarenheter kring bland annat energiförsörjning, byggande och livsmedelsförsörjning vara en del av planeringen för morgondagens boendeformer.

Vi ser med glädje på att få vara med och bygga Vetlanda kommun vidare med hållbarhet i fokus.

CENTERPARTIET I VETLANDA

Kretsstyrelsen