Mogärdeskolans omgörning delades in i två delar, en gällande nybyggnation och en gällande renovering. När nu nybyggnationen av skolan börjar bli klar är nästa fas renovering av skolans äldre delar. Tre företag var intresserade av upphandlingen, som vanns av Brantås bygg. Det skriver Vetlanda kommun på sin hemsida.

– Tidigare upphandlade underentreprenörer för till exempel luft, rör och el kommer att fortsätta som tidigare, säger kommunens fastighetschef Joakim Öhman på kommunens hemsida.

Bygget försenas

Planen från början var att byggföretaget Nässjö bygg skulle färdigställa både renovering och nybyggnation av Mogärdeskolan. Men under våren stannade arbetet upp då det saknades leveranser av material. När kommunen inte kom i kontakt med byggföretaget hävde kommunen avtalet i april i år och Nässjö bygg portades från bygget. I maj försattes Nässjö bygg AB i konkurs.

Nybyggnationen av Mogärdeskolan och dess färdigställande har därför försenats med över ett år. Enligt kommunen ska hela, nya byggnaden vara tillgänglig från och med vårterminens start.

Annons

Miljonvite till kommunen

Budgeten för Mogärdeskolans renovering och nybyggnation ligger på 77 miljoner kronor. Enligt kommunen har förseningarna gett vissa merkostnader samtidigt som kostnaden för projektet ändå ser ut att hålla sig inom ramarna. Detta, skriver kommunen, genom att Nässjö Bygg fått betala ett förseningsvite på cirka 6,5 miljoner kronor.

– Det finns också en försäkring, en fullgörandegaranti, på runt 5,8 miljoner kronor som kan gå in och täcka ytterligare kostnadsökningar, säger Joakim Öhman på kommunens hemsida.

Renoveringen kommer att starta under sportlovet nästa år och beräknas vara avslutat i september 2021.

Vilka de andra företagen som lämnade anbud var samt vad anbuden låg på framkommer inte av kommunens text. Tidningen har sökt fastighetschefen utan att lyckas.

LÄS MER: Vetlanda erbjöds material från Nässjö Bygg – men tackade nej

LÄS MER: Skolstart i ny lokal för sexåringarna: ”Det är en stor seger idag”

LÄS MER: Därför försenas byggprojekten i Vetlanda: ”Kommunen har för dålig koll”

LÄS MER: Så drabbas Mogärdeskolan av försenade bygget