LÄS MER: Kraftsamling behövs för att hjälpa barn i behov av stöd: ”En del barn blir lurade på sin skolgång”

Utredningen beställdes av den tidigare skolchefen och socialchefen, berättar nuvarande skolchef Eva Gustafsson.

– Det handlar om att öka samverkan mellan skola och socialtjänst. Titta på hur man eventuellt kan jobba i särskilda undervisningsgrupper. Hur ser behovet ut? Hur kan vi möta alla elever?

Utredningen visar bland annat, enligt skolchefen, att skolpersonalen behöver mer utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder.

– De behöver nära stöd och handledning. Dessutom behövs förmodligen särskilda undervisningsgrupper för ett antal elever, säger Eva Gustafsson.

Hon konstaterar att inga beslut har tagits utan det här är en utredning som bland annat presenterades för barn- och utbildningsnämndens politiker vid senaste sammanträdet.

Mikael Hahn (S), ordförande i bu-nämnden i Vetlanda.

”Jättebra utredning”

– Jag tycker det är jättebra att utredningen är gjord. Vi måste förbättra oss, konstaterar Mikael Hahn (S), ordförande i bu-nämnden.

Annons

Vad blir nästa steg?

– Tjänstemännen får komma tillbaka med ett förslag som vi kan ta ställning till. Hitta en modell som passar oss. Att utredningen är beställd både av socialtjänsten och barn- och utbildning är positivt. Det är jätteviktigt att jobba tillsammans. Vissa saker har man hört och förstått tidigare men nu finns en sammanställd utredning vilket är väldigt bra för det fortsatta arbetet.

Monica Samuelsson (KD), oppositionspolitiker i bu-nämnden.

”Välkommet”

– Det känns välkommet med enighet och stöd i dessa frågor. Det som föreslås är mer resurser på skolan, inte att plocka elever i första hand. Att skjuta till resurser när och där det behövs, säger Monica Samuelsson (KD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Hon tolkar utredningen som att både pedagoger och skolledare behöver mer kunskap i ämnet.

– Också vi politiker behöver större kunskap.

Hur prioriterad är frågan, ekonomiskt sett?

– Detta är ett av alla uppdrag som ligger hos oss. Budgetförslaget som lagts möter inte skolans behov, det täcker inte ens demografiutvecklingen. Vi får trolla med knäna men dessa barn har samma rättigheter som alla andra. De ska varken prioriteras före eller efter utan ha samma rätt som alla andra. Skolans uppdrag är att möta varje elev, svarar Monica Samuelsson.

– Vi har precis fått utredningen men det är klart att vi ska sätta ner foten och göra verklighet av detta. Öka kunskapen kring dessa barn, främst dem med autismspectran. Det borde vi haft för länge sedan. Det är inget att vänta på utan borde arbetas in så snart som möjligt. Utredningen pekar på ett tydligt behov och ska inte bara ligga och damma. Det här måste tas på allvar, annars är pengarna på den här utredningen bortkastad.

Relaterat: Kraftsamling behövs för att hjälpa barn i behov av stöd: ”En del barn blir lurade på sin skolgång”