När Skolinspektionen i höstas gjorde sin tillsyn i Vetlanda kommun blev det tummen upp för förskolan och gymnasieskolan. Däremot påtalades brister inom flera andra verksamheter, bland annat gymnasiesärskolan. Det handlar om att säkerställa kunskapsresultaten för gymnasiesärskolan och dokumentera denna uppföljning.

Även grundsärskolan får kritik. Även här handlar det om att man inte följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna, i den utsträckning som krävs enligt skollagen. Utvecklingsåtgärder ska planeras och åtgärder dokumenteras.

Annons

När det gäller fritidshemmen konstaterar Skolinspektionen att Vetlanda kommun inte uppfyller författningskraven. Åtgärder måste nu till för att säkerställa att rektorn leder den pedagogiska verksamheten i enlighet med målen i läroplanen. Likaså ska det säkerställas att huvudmannen utövar tillsyn över fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt.

Även förskoleklass och grundskola får kritik. Skolinspektionen kräver att det på grundskoleenheterna finns tillgång till skolbibliotek som kan användas för att stödja elevernas lärande och utveckling. Det ska också på de olika grundskoleenheterna erbjudas studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. Vetlanda kommun måste också följa upp resultaten inom vuxenutbildningen. Samtliga områden som får kritik måste åtgärdas före 14 september.

Skolchef Eva Gustafsson har varit medveten om bristerna.

— När jag talade med Skolinspektionen ville de påtala att vi har en väldigt hög kvalitet inom skolsystemet i Vetlanda kommun. De hyser inte heller några som helst tvivel om att vi ska klara detta till september, säger hon.

— Bristerna som påtalades om det systematiska kvalitetsarbetet påtalades vid den förra skolinspektionen och är inte fullt åtgärdade.