Statskontorets kritiserar Jordbruksverkets dyra och sena omställning till nya EU-bidrag. Bönder som fått väntat länge på miljonutbetalningar kräver att Jordbruksverkets generaldirektör avgår. Det skriver lantbrukets affärstidning ATL.

— Jag såg att man krävde hans avgång men varför skjuta budbäraren, säger Mikael Bäckström, LRF-ordförande i Jönköpings län.

Han tycker kravet låter lite populistiskt.

— Men många är förbaskade. Det är helt naturligt. Förseningarna är oacceptabla.

Han bedömer att det i länet rör summor på 20 000-30 000 kronor.

Men varför har inte jordbruksministern och statsministern beklagat förseningar av pengar till bönderna och har regeringen gett Jordbruksverket förutsättningar att klara omställningen? undrar han.

Mikael Bäckström ifrågasätter också om Sverige måste ha så krångliga regelverk.

Emma Hultgren är biträdande enhetschef på enheten för jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Här hanteras utbetalningarna av stöd till lantbruket.

Hur har ni upplevt förseningarna?

- Hittills har det ändå gått rätt bra för vårt län. Men för 2015 har 85 procent av miljöersättningarna betalats ut så där släpar en del efter. Istället för att slutföra de 15 procent som återstår valde Jordbruksverket att skynda på förskottsutbetalningar på 85 procent för 2016. Där tror jag att vi klarar i stort sett allt innan årsskiftet.

Annons

Ännu klarar inte IT-systemet att hantera stöd till lantbrukare som ska ta över ett helt företag. Det rör sig om 18 ärenden.

— Vi bedömer dock att även dessa kommer lösas innan årsskiftet. Så fort Jordbruksverket presenterar en lösning kommer vi prioritera dessa eftersom det rör sig om mycket pengar för den enskilde.

Stora summor prioriteras

Förutom dessa fall har det gått över förväntan, tycker Emma Hultgren. Mindre än en procent får vänta på sina direktstöd av 3 359 lantbrukare. Årets utbetalningar för miljöersättningar för betesmarker rör många i länet och 2500 brukare är senarelagda, men kan förhoppningsvis betalas ut innan årsskiftet som är Jordbruksverkets tidplan, tror Emma Hultgren.

Länsstyrelsen har manuellt försökt att kartlägga de sökande för att se till att de större lantbruken med stora bidragsbelopp prioriteras. Det är mest mindre summor som är sena och de beror på systemfel som vi inte kan lösa själva, förklarar hon.

Är bönderna arga på er?

— Vi upplever inte att folk är arga i någon större utsträckning. Bönder är ett oerhört tålmodigt släkte det är helt klart. Men tyvärr är jag rädd att de nu är väldigt uppgivna.

Sanning med modifikation

Stabschef Harald Svensson på Jordbruksverket tycker tonläget kring är väl högt.

— Men det är klart att vi förstår att bönderna blir besvikna.

De är också pressade småföretagare i en bransch där mycket pengar kopplas till politik. Något som bidrar till debattnivåer.

Statskontorets granskning var bra, då man pekade på behov av mindre komplicerade regelverk, anser han. Komplexa regler ger dyrare administration och tar längre tid att införa.

Rapporten kritiserade också att IT-stödet blev dubbelt så dyrt.

— Det är en sanning med stor modifikation. Statskontoret utgår från en summa som vi var tvungna att lämna till regeringen långt innan vi visste hur stödsystemet skulle se ut, säger han.