Ett höghus är per definition en byggnad med vanligtvis fem eller fler våningar. Kommunfullmäktigeledamöterna i Vetlanda har den 20 september att ta ställning till ett beslut som kan möjliggöra det historiskt högsta lägenhetshuset i Vetlanda, på tio våningar. När förslaget först var ute på samråd gällde sju våningar som högsta byggnadshöjd för de två planerade punkthus. Efter ett politiskt beslut ändrades detaljplanen så att det istället möjliggör för byggnation av ett tiovåningshus. Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare i veckan och ska alltså den 20 september avgöras av Vetlanda kommunfullmäktige.

— Vi kan inte låta staden Vetlanda växa utåt, det medför en del logistiska problem. Då får Vetlanda istället växa på höjden, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) förslaget att tillåta tio våningar som högsta byggnadshöjd.

Han fortsätter:

— Sedan får vi se vad exploatören Witalabostäder säger. Det är de som får ta beslutet hur högt det ska byggas.

Finns oro

I senaste samrådet framkom en del synpunkter på att ett tiovåningshus kan tillåtas byggas i kvarteret Vildvinet vid Kullgatan.

Annons

— Det fanns en del oro för skuggning och insyn från höghuset in i närliggande bostäder. Under granskningen har vi från kommunens sida låtit ta fram en skuggstudie. Den visar att eventuellt hus på tio våningar påverkar lite vad gäller skuggning och insyn. Ett sådant här högt hus kan tålas i ett centralt läge, säger Mohamad Al-Hindi, fysisk planerare på tekniska kontoret.

Enligt detaljplanen kan tiovåningshuset byggas på vänster sida av Kullgatan, från centrum sett, i dagligt tal kallat Skyttemossen. På höger sida, där enplanshusen vid Vildvinet ligger idag, kan fyra huskroppar på vardera tre våningar byggas. I planen ingår också byggnation av en ny förskola samt renovering och påbyggnad av äldreboendet Tomasgården.

— Det handlar alltså om ett omfattande och gediget projekt. Vad gäller lägenheterna så tillåts maximalt 120 lägenheter i byggrätten, men detta är upp till exploatören Witalabostäder, säger Al-Hindi.

Halt för sanering

Innan byggnationen kan påbörjas måste dock saneringen av området som inkluderar Skyttemossen och Vildvinet bli färdig. I området deponerades avfall så sent som på 1960-talet. Kommunen har ställt sig bakom en sanering av området, en sanering måste göras då det handlar om känslig markanvändning, en kostnad som kommer belasta kommunens budget med 25 miljoner kronor. Nyligen dök det dock upp en möjlighet för kommunen att slippa denna kostnad, då staten kan ta kostnaden för saneringsprojektet. En ansökan har skickats in av kommunen till Länsstyrelsen. Beslutet ska slutligen tas av Naturvårdsverket.

— Vi hoppas att beslutet ska komma efter nyår. Innan bidragsansökan avgörs gör vi inget vad gäller saneringen, säger P-O Högstedt, gatu- och parkchef på kommunen.

Eric Engelbrektsson, vd på Withalabostäder, ser det som en positiv möjlighet att kommunen öppnar för högre bebyggelse. Om det blir tio våningar eller inte är dock avhängigt ekonomin.

— Vetlanda har nu möjlighet att få fler bostäder i ett attraktivt och centrumnära läge. Sammantaget kommer hela planen, allt inkluderat, att ge ett lyft för hela området, kommenterar Engelbrektsson.