Bedrägeribrotten mot äldre och funktionsnedsatta har ökat med drygt 55 procent, jämfört med de första fem månaderna 2017. Bara under januari i år anmäldes 425 brott.

Främst äldre personer har då blivit uppringda av någon som utger sig för att vara bankanställd. Bedragaren uppmanar personen att slå in sina BankID-koder för att förhindra just ett bedrägeri, men kommer på det sättet över personens konton. Dessa brott mot denna utsatta grupp har ökat kraftigast under maj månad.

Under samma månad anmäldes det över 20 000 bedrägeribrott. Antalet anmälda fall av databedrägeri är högre än någonsin. De består främst av så kallade CNP-bedrägerier. Det står för Card Not Present, vilket innebär att bedragaren har stulit kortuppgifterna som används för köp online. Då behöver man alltså inte tillgång till det fysiska kontokortet.

Bedrägeribrotten har sammanlagt ökat med 25 procent jämfört med de fem första månaderna 2017.

Fakta: Bedrägeribrott

60 % av bedrägerianmälningarna 2018 bygger på någon form av integritetsintrång.

Inom ..

Fakta: Bedrägeribrott

60 % av bedrägerianmälningarna 2018 bygger på någon form av integritetsintrång.

Inom databedrägeri anmäldes 11 967 brott under maj månad - Här inkluderas CNP*-bedrägerier.

Kontokortsbedrägerierna har däremot minskat med drygt 30 procent.

* Card Not Present

Källa: Polisen