DET HAR hänt igen.

Polisen har blundat för hedersvåld och den här gången var det 23-årige Ramin Scherzaj i Sundsvall som blev mördad.

Trots inte mindre än elva polisanmälningar om hot och våld med tydliga indikationer på bakomliggande hedersmotiv gjordes praktiskt taget ingenting (SVT 18/4).

Bakgrunden till konflikten var att Ramin Scherzaj hade ett förhållande med en jämnårig gift kvinna. Det var kvinnans make och bröder som tog till våld.

Förundersökningsledaren Patrik Sundlöf uttryckte följande till SVT: "Hade jag någonsin sett att det eskalerade på det sätt som det gjorde, då hade polisen naturligtvis gjort någonting åt det".

ATT hedersförtryck i värsta fall kan sluta i mord borde inte vara det minsta förvånande.

Annons

Enligt organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime begås det i genomsnitt fem hedersmord per år, men mörkertalet är stort då många misstänka mord rubriceras som olyckor eller självmord till följd av bristande bevis.

Men även när det stannar vid hot och våld är det allvarligt nog.

Det finns flera delar i historien där polisen borde ha ryckt in med krafttag:

Dels när Ramin blev misshandlad av flickvännens make och när han bara veckor innan mordet mottog dödshot. Dels när flickvännen sade till polisen att hon ville skiljas från sin man, men inte kunde göra det på grund av hot från sina bröder.

INGEN i Sverige ska behöva leva i tvångsäktenskap. Men ändå avfärdades våldet och trakasserierna av polisen som ett svartsjukedrama.

Rättsväsendet borde ha lärt sig att ta indikationer på hedersbrott på största allvar då konsekvenserna kan bli förödande.

Till skillnad från annat familjevåld, som är nog så allvarligt, berättigas och uppmuntras hedersvåldet av den omgivande släkten.

Det behövs tydliga och väl förankrade handlingsplaner hos polisen för hur de ska agera vid misstanke om hedersförtryck.

Regeringen skjuter till mer resurser till polisen, och en ansenlig del av den summan bör läggas på att motarbeta hedersvåld.

Att det nu var Ramin Scherzaj som mördades får dessutom bli en påminnelse om att det långt ifrån bara är kvinnor som utsätts för hedersvåldet.