Alla årsmöten har sitt signum, så även Vetlanda konstförening. Något som kännetecknar föreningens sammankomster är utdelningen av fin konst. Några av de eftertraktade vinsterna under konstföreningens möte var konst av Elisabeth Moritz och Åke Ahlberg som stod bakom de högsta vinsterna i medlemslotteriet, aktivitetslotteriet och närvarolotteriet.

Förnyat förtroende

Annons

Dagen i Njudungsgymnasiets aula inleddes dock sedvanligt med årsmötesförhandlingar där val av styrelse ingick. Årsmötet leddes av Bo Fransson. Håkan Larsson fick förnyat förtroende som ordförande. I styrelsen avgick Gun-Britt Sundstedt och Lars-Göran Axelsson. Dessa ersattes av Jan Carinder och Sven-Åke Jonsson. I arbetsutskottet avgick Lars-Erik Hägg. Nya tillskott i arbetsutskott är Lars-Göran Axelsson, Yngve Sjöholm och Lars-Åke Wigelius.

Nöjd med uppslutningen

Drygt 250 personer deltog i årsmötet. De närvarande fick njuta av underhållning av violinisten och sångerskan Charlotte Felli Crona, som bott i Italien i många år. Hon ackompanjerades av Lindor Lindén. Charlotte Felli Crona gick gymnasium med musikinriktning och hamnade i Italien efter skönhetstävlingen Sveriges Lucia 1997. I Italien upptäcktes hon av agenter från Armani och har kunnat kombinera en internationell modellkarriär med sitt musicerande. Hon har uppträtt för många kända personer, bland annat för den före detta premiärministern Silvio Berlusconi. Numera driver Felli Crona tillsammans med sin man en delikatessbutik i Eksjö.

— Överlag hade vi ett mycket bra möte. Jag är nöjd med uppslutningen, även om det inte går att jämföra med hur det var för några år sedan. Då var det knökafullt i aulan och vi fick sätta in stolar, berättar Håkan Larsson.