I förra veckan gick att läsa om makarna Karl-Åke och Berit Sörensson och deras förslag om att Östanå värdshus skulle kunna inhysa den nya förskolan för Bäcksedaområdet. Sörenssons framhöll också att platsen vid Mela kvarn inte var lämplig för en förskoleplacering.

— Förslaget från Sörenssons satte igång mycket tankar och det är jättebra. Jag håller med dem fullständigt om att ingen förskola bör byggas vid Mela kvarn. Personligen har jag dock en annan idé om var förskolan kan byggas, avslöjar Arne Ahlgren.

Skridskor på gölen

Först redogör dock Arne Ahlgren om varför han inte tycker Mela kvarn är lämpligt för en lokalisering av en förskola.

— Jag har haft förmånen att få växa upp i detta vackra rekreations- och friluftsområde. Jag åkte skridskor på gölen därborta, säger Ahlgren och pekar bort mot en plats, inte långt bort från den utpekade platsen av en framtida förskola.

— Jag vet om förhållandena här i området. När det byggdes villor i närheten av den planerade platsen för förskolan var marken dålig och det krävdes stora mängder med fyllnadsmaterial. Detta innebar stora kostnader och jag tror att det kommer kosta enorma summor att bygga en förskola vid Mela kvarn, säger han.

Han menar dessutom att det inte vore bra ur trafiksäkerhetssynpunkt, både för pendlare, naturströvare och barn, att förlägga en förskola vid Mela kvarn då trafiken skulle bli mycket intensiv.

Annons

— Mela kvarn är och ska förbli en plats för lugn och ro och eftertanke, menar Ahlgren.

Hyllar Johansson

Arne Ahlgren var en av de närboende som var med på det möte i höstas där kommunen presenterade sina planer på en eventuell förskolebyggnation vid Mela kvarn.

— När mötet inleddes kändes det som att allt var bestämt på förhand och det irriterade många åhörare som jag känner, inte riktigt kunde göra sin röst hörd. Det fanns dock en politiker som lyssnade in, och det var Jan Johansson (VF). Han pekade på att det fanns fler alternativ och att man borde invänta översiktsplanen innan man tar ställning om förskolan, säger Ahlgren.

Arne Ahlgren har ett alldeles eget förslag om var han tycker att förskolan borde placeras.

— När jag jobbade på gymnasiet åkte vi ofta till ladugården längs med Ryningsvägen och magasinerade olika grejer. Här vore ett ypperligt läge för en förskola. Den skulle för det första få en bra närhet till den befintliga förskolan som ligger en bit bort, säger Ahlgren.

Bra infrastruktur

Arne Ahlgren fortsätter med sin redogörelse.

— En annan som imponerar på mig med detta förslag, är infrastrukturen. Hit skulle man kunna ta sig både från Bäckseda och från Tomaslunden. Det skulle inte innebära några problem med parkering. Ladugården, som kommunen äger, är dessutom i så dåligt skick så jag skulle inte ha något emot om man sätter grävskopan i den redan i morgon.

— Ladugården används som förråd idag och kanotklubben har sina grejer i byggnaden, men det skulle inte vara svårt att erbjuda kanotklubben ett bra alternativ, säger han.

Till sist är det särskilt en sak som Arne Ahlgren vill poängtera lite extra.

— Jag vill säga att jag inte på något vis har emot fler förskolor i kommunen, vi behöver fler förskolor till våra barn, men det gäller att hitta så bra platser som möjligt för våra förskolor, säger han.