Som vi skrivit tidigare så var det under hösten 2015 som ägarna av villavagnen ansökte om bygglov. De fick avslag och överklagade beslutet.

Den överklagan avvisades och paret hotas därigenom med vite på 50 000 kronor om de inte får bort vagnen innan den 15 juni.

Annons

— Det hela känns mycket märkligt. Vi har en idé om hur tomten skulle bli finare med en villavagn och allt kändes bra. Nu hotas vi istället med att betala 50 000 kronor, sa paret tidigare i en intervju med tidningen.

”Höll med oss”

Ägarna har därför valt att göra en ytterligare överklagan, denna gång till Länsstyrelsen.

— Vi fick ett beslut om att Länsstyrelsen höll med oss om att den skulle tas bort, säger Eva-Lott Karlsson, miljö- och byggchef, som även förklarar att nämndens beslut om när villavagnen senast måste vara flyttad är ändrad.

— Vi fick delgivningen om beslutet den 17 juni, alltså hade redan tiden gått ut. Man måste därför flytta fram tiden så att de har tid på sig att genomföra flytten.

Paret som äger villavagnen kan överklaga länsstyrelsens beslut men måste annars senast den 16 augusti sett till att få bort villavagnen.

LÄS MER: Nämnden om vagnen: ”Passar inte in”