För två år sedan i september var det Regnbågsvecka i Vetlanda kommun, där fokus var på hbtq-personer, alltså en av de sju diskrimineringsgrunderna.

När frågan återigen kom upp i politiken i början av året, var vi tydliga med att om det skulle bli en ny vecka i september, ska samtliga sju grunderna finnas med.

Det ska i grunden vara ideella verksamheter som ska vara aktiva och göra veckan. Det ska kosta så lite som möjligt för Vetlanda kommun.

Om kommunens förvaltningar vill medverka under veckan med till exempel samtal i skolan, med barn i förskolan som ritar, kanske en bakelse på äldreboendet, någon föreläsning som ändå skulle varit, eller om museet ställer ut med diskrimineringsgrunderna som budskap, tycker vi att det kan vara okej!

Men det ska handla om alla sju diskrimineringsgrunderna: kön – könsöverskridande identitet eller uttryck – etnisk tillhörighet – religion eller annan trosuppfattning – funktionsnedsättning – sexuell läggning – ålder.

De som var kritiska till veckan för två år sedan har nu möjlighet att kunna påverka veckan genom att göra något konkret, att själva vara aktiva och lyfta fram en av de sju grunderna. Att vara med och göra veckan så bra som möjligt!

Vi vill därför skicka med en uppmaning till alla föreningar, förbund, kyrkor med flera att vara aktiva och göra något trevligt under ”Var den du är”-veckan den 9–15 september i Vetlanda kommun.

Annons

Diskriminering är aldrig tillåtet. Tyvärr finns det flera områden än de sju diskrimineringsgrunderna, och ingen är acceptabel. Alla har vi rätt att ”vara den jag är”.

CARINA BARDH (M)

kommunalråd, Vetlanda

ROBIN W NILSSON (M)

kultur- och fritidsnämndens ordförande, Vetlanda