I det förslag till en ny äldreplan som socialförvaltningen har presenterat finns tio utvecklingsområden uppräknade. Dessa prioriterade områden har tagits fram för att ”utveckla och bibehålla ett gott liv för de över 65 år i Sävsjö kommun”.

Ett av dessa förslag är "livslångt lärande", och att det i Sävsjö ska vara möjligt att lära sig genom hela livet, och att Sävsjö kommun därför ska arbeta för att underlätta för högre studier, samt vidareutveckling för medarbetare.

Studiecirklar

Enligt socialförvaltningen är en viktig del i det livslånga lärandet att det även ska finnas möjlighet till lärande även efter att man fyllt 65 år. I den föreslagna äldreplanen räknar man upp studiecirklar, distanskurser, föreläsningar, tillgång till kultur och mötesplatser som exempel på läroplattformar för äldre.

Annons

— Det här är något som kom upp under den workshop vi hade förra hösten, berättar utvecklingsledare Therese Rostedt.

Fler datorer

På listan över föreslagna insatser som kan göras inom utvecklingsområdet finns även ett önskemål om att utöka antalet datorer och surfplattor i kommunens offentliga lokaler, samt att kommunen ska erbjud föreningar och organisationer kunskap om äldres behov och åldrande.

— Något som också har tagits upp från våra pensionärsorganisationer är önskemål om en seniorpool med pigga äldre som vill hjälpa andra med allt från tjänster till kunskap och att dela med sig av sin erfarenhet till exempelvis företag, säger Therese Rostedt.

Man slår också ett slag för internetcaféer för äldre, något som infördes i kommunen redan under hösten. På de aktuella internetcaféerna finns även tillgång till IT-guider vars uppgift är att lära och hjälpa äldre med den moderna tekniken, helt i linje med det livslånga lärandet.

— Målet med hela äldreplanen är att göra livet så bra som möjligt för våra äldre, säger Therese Rostedt.