Vetlanda-Posten

Annons

Föreningsannonsering

Klubbnytt
I anslutning till tidningens sportsidor, har idrottsföreningar möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt informera sina medlemmar till ett bra pris. Ni som förening avgör om det är informationskväll, träning, årsmöte eller kanske vårstädning inbjudan gäller. Bara det gäller intern information.

Föreningskontakten
Istället för ett kostsamt brevutskick till era medlemmar – använd oss som kommunikationskanal för föreningsmedlemmar. En annons under Föreningskontakten möjliggör för er att på ett enkelt och kortfattat sätt presentera datum, tid och plats för er föreningsaktivitet. Gäller interna meddelanden.
Föreningskontakten placeras på eftertexten under Anslagstavlan.

Dragningslistor
För er som anordnar föreningslotterier är en annons under rubriken ”Dragningslistor” ett effektivt sätt att meddela vilka vinnarna i lotteriet är. Annonsen placeras i anslutning till tidningens eftertext.

Införingsdag och sista inlämningstid

Annonserna införs varje utgivningsdag. Vi behöver din annons senast klockan 10:00 två vardagar före publicering. Annonser som kommer in efter stopptid flyttas till nästa möjliga införingsdag.

Observera att stopptiderna kan ändras i samband med helgdagar.

Pris

Upp till fem rader: 150 kr, därefter 15 kr/rad.

Observera att antalet rader i inmatningsrutan för annonstext i formuläret inte överensstämmer med antalet rader i annonsen.

Kontakta oss på telefon 0381-63 85 10 eller e-posta till privatannons@smt.se

Fill out my online form.