Annons

Annons

Annons

Vetlanda

Insändare
Insändare: Vakna vänliga Vetlanda!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Personalen på Stensåkra förskola kräver bättre förutsättningar att driva undervisningen av Vetlandas politiker. Bilden är tagen vid den aktuella förskolan men i ett annat sammanhang.

Bild: Julia Löfquist

Annons

93 procent av Vetlandas invånare är enligt SCB:s senaste medborgarundersökning, mer än nöjda med kommunens förskolor.

97 procent av förskolans personal ser sitt arbete som meningsfullt och går gärna till sina arbetsplatser. Så långt ser siffrorna bra ut.

Men bakom dessa positiva siffror döljer sin en mer dyster bild för oss som arbetar med Vetlandas framtid, vilket i detta fall betyder våra barn. Personalens arbetsmiljö med stora barngrupper, underbemanning och ohälsosam stress börjar ta ut sin rätt.

Hälften av personalen som arbetar på våra förskolor saknar, enligt den senaste medarbetarundersökningen, ork och kraft att göra något efter arbetsdagens slut. Det är som vi alla förstår ohållbart i längden.

Annons

Våren 2022 har inneburit nya utmaningar i form av neddragningar i tjänster, vilket betyder fler barn per pedagog. Barnen har blivit till siffror i någon slags statistik och ses inte längre som enskilda individer med olika behov och anpassningar.

Annons

Nu har vi nåtts av nyheten att barngrupperna ska öka ytterligare på grund av ökat behov av barnomsorgsplatser i kommunen. Skolverkets rekommendationer kring barngruppsstorlekar känns som en utopi och den utbildning som vi har i uppdrag att utföra försvåras.

Förskolans personal kan lyfta fram otaliga exempel på varför detta är sämre ur ett barnperspektiv men det tycks inte bita på Vetlanda kommuns politiska ledning. Inte heller skattebetalarna och vårdnadshavarna, som har sina barn placerade på förskolorna, tycks reagera.

Troligtvis är det så att vi som arbetar inom förskolan, är så lojala mot vår arbetsgivare att vi inte vågar vara ärliga om vår och barnens situation.

Så länge som barnens utbildning, trygghet och välbefinnande är underordnat kommunens övriga mål kommer detta att fortgå.

Förskolepersonalen är drivande i dessa frågor och vill vår gemensamma framtid det allra bästa, det kommer vi aldrig sluta att kämpa för. När ledande politiska partier väljer att blunda i stället för att satsa på tidiga insatser för våra allra yngsta, börjar vårt tålamod att tryta.

Nu väljer vi att lyfta våra tankar ur ett personalperspektiv i stället.

Vi är ju ändå omkring 300 skattebetalande invånare med rösträtt. Våra röster är också värda att lyssna på. Om inte Vetlandas politiker börjar lyssna på oss så riskerar de en situation likt barnmorskorna i Stockholm, som unisont valde att säga upp sig på grund av en alltför dålig arbetsmiljö.

Annons

Annons

Risken är ju överhängande att personalen inte orkar längre utan söker sig andra anställningar, där verksamheten och arbetsmiljön tillåter återhämtning. När personalen lämnar yrket som de i grunden älskar, kommer kommuninvånarnas upplevda positiva bild av förskolan troligtvis dala i nästkommande medborgarundersökning.

Det i sin tur borde generera mindre antal röster till de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Vi kräver bättre förutsättningar att bedriva den undervisning som vi har utbildning för och som läroplanen kräver.

Bollen ligger hos de som fattar beslut kring budgeten. Vi är redo att axla vårt ansvar som förskolepersonal men inte till vilket pris som helst.

Personalen på Stensåkra förskola

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan