Annons

Annons

Annons

Jönköping

Debatt
Debatt: Prioritera sjukvården och sälj SMOT

Skattebetalarna ska inte behöva subventionera en liten grupps kulturintresse, skriver Edvin Isaksson, andre vice ordförande för MUF i Jönköpings län.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regionen bör sluta konkurrera ut fria initiativ till kultur, skriver Edvin Isaksson.

Bild: Arkivbild

Annons

Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats så dramatiskt som under denna vår. Detta kräver en prioritering av skattemedel där kärnverksamhet måste stå i fokus.

När pengarna nu inte räcker måste regionen sluta spendera pengar på kultur för några få och i stället satsa på vår gemensamma sjukvård.

2019 uppgick Smålands Musik & Teaters (SMOT) självfinansieringsgrad till ynka 13 procent. Därmed finansieras ungefär 85 procent av verksamheten av skattebetalarna.

Detta är såklart inte rimligt då SMOT:s verksamhet bara kommer en liten andel av medborgarna till del, vilket inte är syftet med skattemedel. Den minst sagt kraftiga subventioneringen saknar motstycke i andra branscher och projekt som regionen stöttar, vilket gör en reformering nödvändig.

Annons

När vi går en lågkonjunktur till mötes och skatteintäkterna således minskar måste vi också ställa oss frågan: Vad vill jag helst att mina skattepengar ska gå till, sjukvård eller kultur?

Annons

I MUF är vi inga motståndare till vare sig kultur eller Spira i grunden, tvärtom! Vi anser dock inte att det är rimligt att det prioriteras före kärnverksamheten.

I stället vill vi privatisera och sluta konkurrera ut fria initiativ till kultur så att regionen både kan erbjuda bättre sjukvård och ett bredare kulturutbud som fler kan ta del av.

Ett första steg i rätt riktning vore att sälja SMOT till en privat aktör. Detta skulle leda till flera fördelar, både ekonomiska och kvalitetsmässiga.

Det slutar sällan bra när det offentliga leker företag, vilket till stor del beror på att det är någon annans pengar man spenderar och riskerar.

Ett privat företag måste anpassa sig efter marknadens efterfrågan för att överleva och inte förlora det egna investerade kapitalet. Detta måste samtidigt göras med kvalitet och till ett bra pris för att kunna konkurrera med andra aktörer.

Regionen och SMOT är inte beroende av dessa faktorer i samma utsträckning eftersom skattebetalarna, oavsett hur verksamheten bedrivs, kommer att skjuta till mer pengar nästkommande år.

En privatisering skulle leda till kultur av högre kvalitet till ett lägre pris för länets invånare - vilket måste vara huvudfokus gällande regionens kultur.

Vi i MUF tycker att kultur är en viktig del i människors liv och är fullt medvetna om att det finns stöd i forskningen att det förbättrar hälsan.

Annons

Annons

Däremot är det svårt att njuta av kultur om man är sjuk och inte får den hjälp man behöver. SMOT behöver inte läggas ned, det kan få leva vidare men under marknadens villkor utan skattemedel, så kan skatten användas till kärnverksamheten.

I dag tvingas vårdpersonal som kämpar mot pandemin att flytta sin semester utan att få någon ersättning för detta, samtidigt som regionen lägger miljontals kronor på Spira. För MUF är det glasklart, vårdpersonalens arbetsvillkor är viktigare än att regionen ska leka kulturaktör.

Det måste få ett slut med att skattebetalarna tvingas betala för verksamheter som bara kommer en liten klick människor till del samtidigt som regionen gång på gång prioriterar bort vårdpersonalen. Det är dags att sälja Smålands Musik & Teater, sälja Kulturhuset Spira och prioritera vården.

Edvin Isaksson

2:e vice distriktsordförande, MUF Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan