Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig


Ledare: Corona eller ej – fler operationer måste genomföras

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Sju av tio planerade operationer ställs fortfarande in i Jönköpings län. Det kan inte fortsätta så till slutet på en kris som ingen vet när den slutar.

Hundratals operationer i veckan ställs in i länet.

Sedan ett par veckor noterar Region Jönköpings län ett minskat tryck av covid-19-patienter i sjukvården. Färre patienter behöver sjukhusvård, färre läggs in på IVA och färre avlider. Ingen skulle drömma om att kalla situationen normal, men belastningen har minskat så pass att ledningen vågar uttala sig allt mer tydligt om att det går att ordna semester åt personalen i sommar.

Det är dock inte bara det beskedet som behövs. Både personalen och – inte minst – patienterna behöver besked om när sjukvården kan övergå till något som är om inte normalt så åtminstone mer långsiktigt hållbart.

Annons

Sjukvården har varit i undantagstillstånd i tre månader. Som ledarsidan tidigare noterat ställde Region Jönköpings län in flest planerade operationer i landet i mitten på april. Detta då all kraft som kunde undvaras gick åt till att rusta för ett värsta tänkbara scenario kopplat till pandemin.

Annons

På torsdagen rapporterade Dagens Medicin att mer planerad kirurgi genomförs nu, men att volymerna ännu är långt ifrån de normala och skillnaderna inom landet stora. Region Jönköping genomförde under vecka 20 bara 30 procent av den normala mängden planerade operationer. Det innebär att omkring 200 operationer ställdes in – bara den veckan.

Riksgenomsnittet låg på 43 procent och bara fyra regioner klarade en lägre andel än Jönköpings län. Exempelvis opererade Region Stockholm och Uppsala, som båda drabbats hårdare av corona än Jönköping, på 51 respektive 63 procent av ordinarie kapacitet.

Sverige hade långa operationsköer redan före pandemin och nu växer de snabbt. Att operationer inte är akuta innebär inte att de utan vidare kan vänta på obestämd tid. Komplikationer tillstår, smärta förvärras, lidande växer och att ingen vet hur länge corona ska sluka så stor del av sjukvårdens kapacitet är inte hållbart. Att säga att allt annat får vänta till efter krisen är inte hållbart – för ingen vet när den tar slut.

Ingen vet heller vilket mönster den kommer att följa. Att den långsamt mattas av är bara ett scenario. En kraftig andra våg i höst ett annat. Ett tredje att den kan bölja fram och tillbaka och variera mycket i intensitet över landet vid olika tidpunkter. Att viruset inte sprids i jämn takt genom hela samhället har redan framgått. Kanske kommer inget tydligt slut då man kan släppa corona för att ta itu med allt annat.

Annons

Region Jönköping måste redan nu planera för ett nytt läge där operationskön och vårdskulden inte tillåts växa i den takt de gjort hittills. Det handlar om att säkra alla verksamheter från smittspridning, testa patienter inför behandlingar vid behov och inte minst ha rutiner för att snabbt kunna växla kapaciteten för dedikerad covidvård upp och ned om trycket varierar.

Vi kan behöva leva med viruset länge. Då behövs en sjukvård som klarar annat trots att corona måste finnas i bakhuvudet.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan