Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig


Ledare: Vilken vårdpersonal blir utan de 4 000 extra kronorna i månaden?

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Många inom sjukvården kliar sig nog i huvudet och undrar om de kommer att få extra betalt för sitt arbete med covid-19-patienter eller inte.

Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande, och Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, presenterade förslag på extra ersättningar till sjukvårdspersonal under pandemin vid en pressträff på onsdagen. Ersättning för restid ska höjas till full lön för medarbetare som omplacerats till annan arbetsort än normalt. Fullt rimligt.

Övertidsersättning, för extra övertid och nödfallsövertid, ökas till 300 procent av lönen resten av året. Också rimligt, inte minst med tanke på att det ökar incitamentet för att ta på sig extrapass.

Mest uppmärksammat lär dock förslaget om extra ersättning för personal som arbetar med covid-19-patienter få. Förslaget är 4 000 kronor extra per månad, retroaktivt från den 1 april och augusti månad ut.

Annons

Regionråden Mia Frisk (KD) och Rachel De Basso (S) under onsdagens pressträff om covid-19-läget i Region Jönköping.

Annons

Det är en oortodox åtgärd – och som ledarsidan skrev häromdagen lär det bli problem med avgränsningen. Fler rop på extra ersättning lär komma att höjas, inte bara från vårdpersonal som inte omfattas utan också från andra samhällsviktiga sektorer, som kommunal omsorg.

Ändå är det kanske inte oväntat att regionen tar steget, med tanke på covidupprorets öppna brev till ledningen och att andra regioner infört liknande lönepåslag.

Största möjliga tydlighet eftersträvades dock inte när förslaget presenterades. Till tidningen sas att det är personal på covidavdelningar, infektionskliniken och IVA som kommer i fråga, men på bildskärmen under pressträffen stod det:

"För personal som arbetar med patientnära arbete, specifikt covidpatienter och har en extraordinär situation.

Den fysiska miljön, behovet av varsamhet och uppmärksamhet för att undvika skada på egen eller annan person, ansvaret för patienter, bundenhet i arbetet, psykisk påfrestning av annan art än normalt."

Vilka medarbetare på berörda avdelningar har en extraordinär situation? Har alla på IVA en psykisk påfrestning av annan art än normalt, eller bara de som normalt inte arbetar där?

Annons

Annons

Det lär krävas gott sittfläsk och vässade argument för att förhandla fram vad som egentligen gäller i den centrala samverkansgruppen.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig redogjorde för att trycket på sjukvården bedöms ha minskat så pass att regionen vågar tro att sjukvårdens anställda i huvudsak ska kunna ta ut fyra veckors sammanhängande semester i sommar. Det kan tyckas vanskligt att räkna med att en avmattning kommer att hålla i sig flera månader framöver, men trenden är förvisso tydlig.

Antalet som får sjukhusvård för covid-19 har sjunkit från snittsiffror kring 70 till stadigt under 50 den senaste veckan. På onsdagen fick tio patienter intensivvård i länet. Det är en hög siffra under normala omständigheter, men antalet IVA-platser har byggts ut från 15 till 45 och det bör vara hanterbart även under en semesterperiod om det håller sig på den här nivån.

Besked om semester är välkommet. Trycket på personalen har varit hårt under en längre tid och behovet av återhämtning är stort. Det krävs i alla fall ingen förhandling för att slå fast.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan