Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Så firar kyrkorna påsk i coronatider

Ett annorlunda påskfirande väntar i år. Så här uppmärksammar kyrkorna den största kristna högtiden.

Årets påskfirande ändras på många sätt. Vallsjö kyrka hör till de kyrkor som hålls öppen för enskild andakt, bön eller ljuständning.

Påsken har en central roll i det kristna budskapet. När coronapandemin omöjliggör ett traditionellt firande tänker kyrkorna om.

Frikyrkan Stockaryd flyttar ut på gatan. Det blir ingen samling i traditionell mening, utan förbipasserande får ta del av påskens budskap i egen takt. Ett kors ska resas och området dekoreras. Påskens texter ska sättas upp för den som vill stanna till för att läsa. Församlingens pastor kommer att vara på plats utanför kyrkan under långfredagens och påskdagens förmiddagar.

Annons

Digitala grupprum

Rörviks frikyrka väljer att ha en samling på skärtorsdagen, eftersom den normalt inte samlar så många människor. Påskdagens gudstjänst spelas dock in och går att se vid Youtube på påskdagens förmiddag.

Annons

Höglandskyrkan har helt övergått till gudstjänster på internet sedan 27 mars. Tidigare har det varit ett komplement till församlingens ordinarie verksamhet i kyrkan. Denna söndag fortsätter påskfirandet digitalt.

I avsaknad av fysiska möten har församlingen skapat digitala grupprum där församlingsmedlemmarna kan träffas efter gudstjänsten för att prata och be för varandra.

Firar nattvard i hemmen

I Vrigstad firar Vrigstad missionsförsamling och Fiadelfiaförsamlingen påsk gemensamt sedan 2015. Några offentliga samlingar blir det inte i år. Under skärtorsdagens kväll rekommenderas i stället medlemmarna att stanna upp en stund i hemmet vid samma klockslag. De har då möjlighet att läsa bibeltexterna om skärtorsdagens händelser, och fira en enkel nattvard på egen hand.

Långfredagens och påskdagens gudstjänster spelas in i förväg i Pingstkyrkan. De finns sedan tillgängliga på Youtube. Missionskyrkan kommer även att hållas öppen för enskild bön och möjlighet till samtal under dessa eftermiddagar.

Guds Kraft begränsar årets påskfirande till påskdagen. Den sänds då live digitalt.

Sänder gudstjänster på webben

Sävsjö missionskyrka hade planer på Getsemanestund med nattvard och en gudstjänst längre in i påskhelgen. Detta ställs in helt eftersom merparten av församlingens gudstjänstdeltagare är över 70 år.

Annons

Sävsjö Allians-Pingstförsamling varvar inspelade och livesända gudstjänster och andra samlingar under påskhelgen. De visas på Youtube och Facebook. Medlemmar som inte är över 70 år uppmuntras att gå samman i mindre grupper i hemmen och se gudstjänsterna tillsammans. Fler än tio ska inte samlas åt gången.

Annons

Barnledarna tillsammans med några barn har spelat in ett söndagsskoleprogram.

Öppna kyrkor för enskild andakt

Kyrkorna inom Sävsjö pastorat har ställt in alla offentliga gudstjänster. Kyrkorna i Vallsjö, Vrigstad Stockaryd och Hjälmseryd har öppet varje dag för enskild andakt, bön eller ljuständning. I samma kyrkor samlas präst och vaktmästare varje söndag för klockringning och möjlighet till enskild gudstjänst.

Gudstjänster och andakter inom pastoratet filmas och läggs ut på hemsidan.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan