Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

"Vi kommer att behöva vara uthålliga"

Text

Fram tills nu har antalet coronasmittade patienter som vårdas på sjukhus i länet varit hanterbart för sjukvården.

Nu för man en kamp mot klockan för att hinna rusta för en mycket snabbare smittspridning.

På Värnamo sjukhus skänker en vältajmad invigning gott hopp.

Så sent som i slutet på februari invigdes flera rum för intensivvård på Värnamo sjukhus. De blir nu stommen i sjukhusets arbete med att vårda covid-19-patienter.

På onsdagen vårdades 29 covid-19-patienter på de tre sjukhusen i Jönköpings län. Sju av dem fick intensivvård.

Enligt Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård, är detta en omfattning som sjukhusen i länet utan problem klarar av.

Ett större problem är att rusta för morgondagen.

– Läget kan förändras snabbt, varje dag konstateras det nya fall och vi kommer att få en större anhopning av patienter. Ju längre vi kan hålla tillbaka en snabb smittspridning, ju bättre är det, men vi måste förbereda oss för nästa fas, säger Kjell Ivarsson.

Annons

Platserna kan snabbt bli fler

Det arbetet har pågått i några veckor. Det var inte i Stockholm utan i Jönköping som landets första covid-19-patient dök upp och sedan dess har sjukvården i länet mobiliserat och inventerat vad man har och vad man behöver för att klara en större anhopning av patienter.

Annons

Kjell Ivarsson sätter stort värde på den förberedelsetid man har fått och han tycker att man nu har läget under kontroll.

– Vi har ett antal intensivvårdsplatser i länet och vår bedömning är att vi snabbt kan dubblera dem och kanske växla upp ytterligare lite till, säger han.

På sjukhuset i Värnamo invigdes så sent som den 24 februari den sista etappen av den stora om- och tillbyggnaden av operations- och intensivvårdskliniken som pågått de senaste åren. Det som invigdes var fyra moderna rum för hjärtintensivvård och fem rum för intensivvård.

– Det är en stor fördel. Ska vi växla upp kan vi göra det i de lokalerna som är lämpade för intensivvård. Det skulle också innebära att vi kan ha verksamheten samlad och det är också en fördel, säger Kjell Ivarsson.

Personaljakt på bred front

Med ett större antal patienter kommer det att behövas mer personal. Även på denna punkt hyser Kjell Ivarsson gott hopp.

– Vi har exempelvis inventerat tillgången på sjuksköterskor och annan personal som har vidareutbildning inom intensivvård men som inte arbetar på kliniken i dag. Vi tittar också efter personal som har erfarenhet av att jobba med intensivvård.

Enligt Kjell Ivarsson letar man både inom vården och utanför.

– Det finns dem som har slutat men som i det här läget är intresserade av att komma tillbaka.

Har man hört av sig till er om det?

– Ja, det är en del som har gjort det.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård, säger att sjukhusen i regionen ligger bra till i förberedelserna för en större anstormning av covid-19-sjuka patienter. "Vi har inte varit med om detta tidigare men vi lär oss hela tiden nytt", säger han.

Annons

Annons

På tisdagen fick också Folkhälsomyndigheten uppdraget att utöka antalet provtagningar i landet. Kjell Ivarsson ser det som ytterligare en möjlighet i jakten på personal.

– Så här långt har vi sagt till personal som har symptom att de inte ska komma till jobbet. Med fler tester kanske en del av dem kan komma tillbaka. Vi kommer att behöva alla vi kan få, säger han.

Rekommenderad skyddsutrustning

Frågan om skyddsutrustning har uppmärksammats flitigt den senaste tiden. Det har pratats om akut eller närstående brist men också om att regioner sänker kraven på vilken utrustning som måste användas vid vård av en covid-19-sjuk patient.

Kjell Ivarsson säger att regionen även i detta fallet följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

– Det är jätteviktigt att skydda både personalen och patienterna från att bli smittade. Till exempel är det viktigt att man använder skyddsutrustningen på rätt sätt.

Har ni tillräckligt med utrustning för att klara ett större antal patienter?

– Som det ser ut nu har vi tillräckligt med skyddsutrustning, men som alla andra regioner jobbar vi på att säkra leveranser på längre sikt, säger Kjell Ivarsson.

Operationer på vänt

För att lätta på trycket totalt sett på sjukvården och underlätta fokusering på covid-19 har regionen sedan några veckor skjutit upp operationer som kan vänta.

– Det är bara sådana fall där det inte spelar någon roll att man väntar med operation. Det som inte kan anstå genomförs. Vi har också genomfört en del dagkirurgi för att åtminstone delvis hålla i gång den vård som inte är kopplad till covid-19. Det är jätteviktigt att vi även fortsättningsvis kan ta hand om alla patienter, även om några får vänta på operation, säger Kjell Ivarsson.

En annan åtgärd man vidtagit är patientkontakter via dator eller telefon i stället för besök på sjukhuset.

– Det använder vi i större utsträckning än tidigare, men bara i fall där det är möjligt att göra så, säger Kjell Ivarsson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan