Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig


Brev till ledarsidan: Vi har varit övertydliga om tågdepån

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Moderaternas regionråd Dan Sylvebo och Malin Wengholm replikerar på ledaren om regionens investering i ny tågdepå. Ledarsidan svarar direkt.

De moderata regionråden Malin Wengholm och Dan Sylvebo replikerar på tidningens ledare.

Tidningens ledare (26/3) har rätt i att det krävs kyla när regionen fattar beslut om största investeringen för mandatperioden. Därefter blir det svårt att förstå vad ledaren menar.

Menar den att när väl ett beslut om en investering är gjort får det kosta vad det kosta vill? Menar ledarsidan att det är oppositionsråden, och inte den styrande koalitionen, som ska ta ansvar för och förklara en budgetavvikelse på 400 miljoner?

Moderaternas mantra är att hantera andras pengar, skattemedel, som man hanterar sina egna, d.v.s. med stor respekt och försiktighet. Det är dags att föra en seriös diskussion om hur mycket skattemedel det är rimligt att lägga på kollektivtrafiken.

Annons

Annons

Region Jönköpings län ligger i topp i landet när det gäller att använda skattemedel till kollektivtrafiken. Vi skattefinansierar kollektivtrafiken till ca 65 procent. De enorma kostnaderna för en ny tågdepå gör att skattefinansieringsgraden kommer att öka och så även biljettpriserna.

Kärnan i ledaren bottnar i en frustration över att regionen inte sänker skatten trots det stora överskottet i bokslutet 2019. Den frågan är ytterst relevant. Hade inte tågdepån funnits på agendan så hade Moderaterna gått i främsta ledet för en skattesänkning.

Men att sänka skatten samtidigt som en kostnadsbomb kommer rullande riskerar att kräva neddragningar i sjukvården.

Det moderaterna nu driver är att finansiera tågdepån med egna medel. Vi vill inte belåna länets invånare med externa banklån. Banklån skall alltid betalas tillbaka med ränta vilket gör att depån blir dyrare än om man använder sparpengar.

Ledarsidan efterlyser moderaternas syn i frågan. Vi tycker att vi har varit övertydliga men tar det gärna en gång till. Kostnaderna för tågdepån ska nagelfaras och hållas så låga det bara går. I dagsläget använder vi regionens överskott till att finansiera tågdepån istället för att sänka skatten. Vi belånar inte våra länsinvånare.

Malin Wengholm (M)

gruppledare och regionråd

Dan Sylvebo (M)

regionråd

SVAR DIREKT

Oppositionen ansvarar för att förklara sin egen politik. De moderata regionråden hävdar att de har varit övertydliga. Men tydligheten går oss övriga förbi.

Annons

Ledarsidan har aldrig sagt att kostnader är irrelevanta utan snarast betonat motsatsen. Ledarsidan har heller aldrig bett M ta ansvar för andras politik. Det som efterlyses är svar. Om koalitionens förslag är för dyrt för skattebetalarna, hur mycket vill M lägga på investeringen?

Annons

Moderaterna säger mycket. Det behövs en diskussion om skatterna och kollektivtrafiken. Sjukvården riskerar neddragningar.

Men i kärnfrågan – vad en tågdepå kan få kosta – hörs inget. Det enda M kan säga är att om den investeringen inte ”funnits på agendan” hade de velat sänka skatten. Men nu finns den på agendan och beslutet är fattat. Hur förhåller sig M i regionfullmäktige till den politiska verkligheten?

Ledaren som M replikerar på föreslog inte en skattesänkning. Att M ändå envisas med att positionera tågdepån mot en skattesänkning visar hur låst argumentationen från partiet är.

Ledarsidan bad om ett politiskt alternativ i frågan om tågdepån. Om det vore så att M har hittat lösningar som gör tågdepån billigare vore det mycket välkommet att berätta det. Hur mycket tjänar skattebetalarna på att M använder regionens sparpengar på en tågdepå?

Ledarredaktionen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan