Annons

Annons

Annons

ledare liberalCoronaviruset 2020-2022


Ledare: Beslutet om skolstängningen kan bli normerande

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Stängningen av länets största grundskola kan bli ett exempel som fler kommer att följa.

Junedalsskolans elever ska få hemundervisning denna vecka. Planen är att skolan ska öppna igen efter nästa veckas påsklov.

820 elever i Jönköpings kommun gick inte till sin skola på måndagen. Om det är rätt eller fel att stänga Junedalsskolan sedan det konstaterats att två av skolans medarbetare har smittats av det nya coronaviruset är för tillfället en ickefråga.

Beslutet har fattats i samråd med Region Jönköpings läns smittskyddsläkare. Det är smittskyddsläkarens uppgift att leda och organisera smittskyddsarbetet i sin region. För att den ska kunna sköta sitt jobb under en pandemi krävs att den ges handlingsutrymme och mandat att vidta åtgärder.

Annons

Annons

Med över 100 konstaterade fall på måndagsmorgonen skuggar Jönköpings län Sörmland och Uppsala, som förutom Östergötland är de hårdast drabbade regionerna utanför storstäderna. Efter tre nya dödsfall under helgen har covid-19 krävt sex liv i länet. Sedan i torsdags vårdas smittade patienter på alla tre sjukhus.

Junedalsskolan är så vitt ledarsidan känner till den första kommunala grundskolan i Sverige som stängs på grund av risk för smittspridning. Åtgärden har alltså förutsättningar för att bli normerande. Smittad personal finns säkert på andra skolor och fler fall lär komma att upptäckas.

Om fler skolor fattar samma beslut kan lätt en snöbollseffekt uppstå. Stänger flera skolor i samma kommun kan huvudmannen se ett värde i en generell stängning av praktiska orsaker och av jämlikhetsskäl.

Stänger flera skolor på många håll i landet med hänvisning till att personal testats positivt för smitta kan vi hamna i en situation där en massiv skolstängning växer fram organiskt framför regeringens ögon, utan att det funnits planer på att vidta någon sådan åtgärd. Då krymper avståndet till att fatta ett sådant beslut. Inte minst eftersom trycket från en högljudd minoritet vårdnadshavare redan finns och i sådana fall lär tillta.

Där är vi inte ännu. Planen är att Junedalsskolan ska undervisa på distans i en vecka och sedan öppna som vanligt efter nästa veckas påsklov. Det är bra att skolan redan har förberett sig på att bedriva distansundervisning, och att eleverna kommer att få skollunch.

Annons

Det bästa är om samhällsviktiga funktioner som skolor kan fungera så långt det är möjligt. Expressen publicerade nyligen berättelser från föräldrar till barn med särskilda behov vars tillvaro rämnat, antingen sedan de isolerats hemma med symptom eller sedan gymnasieskolor övergått till distansundervisning. Att stänga skolor får stora konsekvenser, både socialt och ekonomiskt.

Annons

Förlorad undervisningstid måste tas igen. Att förlänga skolåret, antingen genom att skjuta upp sommarlovet eller tidigarelägga höstens skolstart, är förenat med stora personalkostnader. I Storbritannien flaggar regeringen för att britterna måste förbereda sig på att införda restriktioner, inklusive skolstängningar, kommer att gälla fram till sommaren.

Om stängda skolor blir en vanlig smittskyddsåtgärd i Sverige och snöbollsrullar till att bli norm behövs en tydlig plan för hur alla elever ska garanteras sin utbildning. Distansundervisning är ingen långsiktigt hållbar lösning för grundskoleelever.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan