Annons

Annons

Annons

Insändare
Vem lyssnar på KPR?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ja, inte gör våra politiker det. KPR är namnet på Kommunala pensionärsrådet och är enligt reglementet ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Vi som ingår i KPR, utöver politiker, är PRO, SPF, RPG och SKPF. Sedan tillkommer ersättare och tjänstemän.

Annons

En fråga som har varit på dagordningen sista tiden är Hyresmodellen som ska efterlikna Lindens hyressättning. KPR fick information om denna modell på vårt möte den 25 september 2019. På detta möte ifrågasatte vi redan då de olika tillägg som presenterades såsom brandvarnare/sprinklers, sängar, gemensamma utrymmen med mera. Hyran skulle sedan ligga i nivå med dagens hyresnivåer på allmännyttan.

Annons

Alla våra synpunkter enligt ovan noterades på protokollet som finns tillgängligt för alla politiker i socialnämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Från alla dessa politiker har vi inte fått någon reaktion på våra synpunkter. Har någon läst protokollet kan man undra?

Däremot är vi flera i KPR som fått påringningar från oroliga anhöriga hur man i vissa fall fått höjningar av hyran med över 1 500 kronor i månaden. Det är helt orimligt att få en sådan hyreshöjning i ett steg och på ett år. Vi har försökt att på bästa sätt förklara att vi har försökt att påverka ärendet hos politikerna men inte fått något gehör för våra ifrågasättanden av de olika höjningarna.

Vid senaste KPR-mötet den 26 februari begärde vi ytterligare information om detta ärende som beslutades vid kommunfullmäktige den 12 december 2019. Det blev bara ett förtydligande av den nya Hyresmodellen och vi fick besked att flera har begärt att få saken prövad hos Hyresnämnden.

Vi är alltså ett organ - KPR - som sammanträder fyra gånger om året, blir informerade av tjänstemännen med stöd av politikerna och där ingenting förändras efter att pensionärsorganisationerna yttrat sig. Bryr sig politikerna över huvud taget om vad vi har för synpunkter?

Annons

Beslutande ledamöter i KPR:

Rolf Wilhelmsson, PRO

Annons

Meta Boethius, PRO

Sören Klasson, PRO

Bert Johansson, SPF

Bengt Bonving, SPF

Monica Andersson, SPF

Rolf Wessman, RPG

Katarina Wedin, SKPF

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan