Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Ledare: Att göra sig av med chefen kommer inte att räcka

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Smot-chefen Per-Ola Nilsson får med all sannolikhet lämnna sin tjänst. Minns nu att chefer har bytts ut förut – utan att arbetsmiljön blivit ett dugg bättre.

Verksamhetschefen på Smot, Per-Ola Nilsson, kommer sannolikt att få lämna sin post. Det har dock visat sig förr att det inte alltid hjälper att byta ut en eller flera chefer.

Allt som någonstans gått snett riskerar att komma till punkten där det inte längre går. Situationen inom Smålands Musik och Teater (Smot) har de senaste åren eskalerat till en punkt farligt nära gränsen för vad som kan vara hanterbart.

Musikern som avskedades efter påstått handgemäng med chefen. Anmälningarna om kränkande särbehandling. Det djupt nedslående resultatet av medarbetarundersökningen för ett par veckor sedan.

När det har gått så långt är det inte överraskande att regionen har inlett en process som sannolikt kommer att innebära att verksamhetschefen för Smot, Per-Ola Nilsson, inte kommer att få fortsätta på sin post. Det behöver inte innebära att allt är hans fel eller att förtroende saknas för hans kapacitet – bara att regionledningen inte ser att det kommer att vara möjligt att vända utvecklingen med honom som chef.

Annons

Annons

Här är det viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöproblemen inom Smot är äldre än Per-Ola Nilssons år som chef. Det är inte ens en överdrift att säga att de har hängt som ett mörkt moln över kulturhuset Spira, länets centrum för scenisk verksamhet, ända sedan det invigdes 2011.

Chefsdirigenten blev 2014 borttvingad från sin post och svarade med att stämma regionen. Redan före dess hade det framkommit att personal på Spira mådde dåligt, var rädda för att säga vad de tyckte och upplevde den dåvarande ledningsorganisationen, med tre chefer, som otydlig. Regionen svarade med att upplösa ledningsgruppen och organisera om. Först därefter, 2015, tillträdde den nuvarande verksamhetschefen.

Att byta ut en chef får inte misstänksamhet och missnöje att försvinna, särskilt inte när det varit en del av arbetsplatskulturen i flera år. Förhoppningsvis har regionen lärt sig den läxan nu. Arbetsplatsklimatet kan inte vara enbart en chefs eller en ledningsgrupps ansvar.

Den styrande koalitionen har förtjänstfullt formulerat om och slagit fast politikens mål med verksamheten inom Smot. Direktivet går ut på att satsningar på kostsamma musikaler i Jönköping ska läggas på hyllan. I stället ska Smot öka närvaron och bredda utbudet i resten av länet, prioritera barn och unga och samverka mer med det fria kulturlivet.

Annons

Det är kring den inriktningen på verksamheten som de anställda på Smot måste samlas och börja arbeta sammansvetsat och målmedvetet. Det är mycket möjligt att den människa som kan gå in som chef och få dem att göra det helt enkelt inte existerar.

Därför kan inte regionledningen stanna vid att placera en ny verksamhetschef i den gamles ställe. Risken är för stor att det gamla missnöjet bara får en ny måltavla.

Krav måste ställas också på de anställda.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan