Annons

Annons

Annons

Österbymo

500 000 anslås till bårhuskylar

Text

Kommunstyrelsen har omfördelat 500 000 kronor till bårhuskylar. Projektet kommer att finansieras av Region Östergötland inom några år.

Region Östergötland kommer att hyra åtta bårhusplatser i Ydre när dessa står klara, bland annat för att klara Universitetssjukhusets behov vid större olyckor eller sjukdomsutbrott.

Hur avlidna tas om hand i väntan på kistläggning är en kommunal fråga som sällan blir belyst.

Ydre kommun har för närvarande inget eget bårhus utan bara ett så kallat bisättningsrum som kyls ner när det används. Detta rum finns på Solängen.

Annons

Annons

I våras aktualiserades bårhusfrågan genom att hemsjukvårdschefen kontaktades av Region Östergötlands upphandlingsenhet och enhetschefen för patologavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakten var föranledd av att regionen behöver fler bårhusplatser. Dels för att klara normala förhållanden men främst för att ha beredskap vid extraordinära förhållanden.

Exempelvis vid större olyckor eller vid allvarliga sjukdomsutbrott i större omfattning skulle dagens bårhusplatser inte räcka till i länet.

Sprider platser

I stället för att koncentrera alla bårhusplatser till exempelvis Linköping vill regionen hitta lösningar på flera orter. Åtta bårhusplatser skulle på det sättet kunna hamna på Ydres ansvar.

Men inte utan kompensation för regionen vill teckna avtal för hyra av bårhusplatserna. I hyran på strax under 87 000 kronor per år ingår också kompensation för de investeringar som behöver göras.

Ydre kommun valde efter detta att gå vidare och ta in en offert för en bårhuskyl med åtta platser. Kostnaden visar sig hamna runt 360 000 kronor plus cirka 100 000 kronor för att anpassa lokalen på Solängen i fråga om vvs, el och ventilation.

Bättre arbetsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sitt senaste sammanträde att omfördela de cirka 500 000 kronor som krävs från investeringsbudgeten för 2019. Där finns medel som inte använts under innevarande år.

Annons

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen också kommer att gynna begravningsentreprenörernas arbetsmiljö vid kistläggning. I dag saknas exempelvis lyfthjälp i bisättningsrummet på Solängen. I och med den här investeringen löser sig även den biten, konstaterar kommunstyrelsen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan