Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Ledare: Högtidliga ord, men barnen ska till Ryhov

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

De bildades, gjorde valsuccé och kom med i majoritetsstyret. Sedan röstade Bevara Akutksjukhusen för den typ av centralisering de satsat allt på att stoppa.

Det var en uppslitande debatt förra året om att förflytta barn från Eksjö och Värnamo till barnkliniken på Ryhov.

Det är ingen underdrift att det stormade i regionpolitiken hösten 2017. Den då styrande alliansen ville centralisera vård av inneliggande barn till Länssjukhuset Ryhov. Det tog skruv. Flera läkare skrev debattartiklar i högt tonläge. Bland annat anklagades ordföranden i regionstyrelsen, Malin Wengholm (M), för att ha ljugit om vården av barn i Eksjö och Värnamo.

Förslaget återremitterades, men fick konsekvenser. KD-politikern Torbjörn Eriksson, överläkare vid kirurgen i Värnamo, menade att hans allianskollegor "hoppat i galen tunna" och valde att inte ställa upp för omval. Partiet Bevara Akutsjukhusen (BA) bildades med missionen att stoppa centraliseringsvågen. Man kan kanske inte säga att frågan om barnsjukvården ensam födde partiet, men frågan blev centralpunkt i en debatt om att sjukhusen i Eksjö och Värnamo höll på att avlövas och inte skulle kunna överleva som akutsjukhus. BA gjorde succé, fick sju mandat i höstens val och ingår nu i det nya majoritetsstyret ihop med S, KD, C, L och MP.

Annons

Annons

Medan förhandlingarna om makten pågick återvände frågan om barnen från sin återremiss, utredd och sannolikt mer förankrad i verksamheten, och fick tummen upp av nämnden för folkhälsa och sjukvård i oktober. Barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo ska till barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Ryhov. På tisdagen antogs förslaget av regionfullmäktige, då direktivet finns med i den nya koalitionens budget och verksamhetsplan för 2019. Det är för övrigt exakt samma skrivning som fanns i det budgetförslag alliansen la fram tidigare i höst. Bevara Akutsjukhusen har sitt namn på dokumentet och alla partiets sju ledamöter röstade ja.

I stora drag gäller direktivet som föreslogs 2017. Dock med specifikationen att förflyttning till Ryhov ska ske om barnet planeras att vårdas 48 timmar eller längre på sjukhus, vilket medger att blindtarmsoperationer och andra mindre komplicerade åtgärder fortfarande kan utföras i Eksjö och Värnamo. Förändringen ska utvärderas efter ett år.

En gedigen utvärdering kommer att läggas fram. Den kommer att visa att inga barn farit illa, att kvaliteten på vården är god och att den tillkommer alla barn i hela länet. Vad den inte kommer att säga något om är vad det innebär för de mindre sjukhusens möjligheterna att rekrytera och behålla kompetens när ännu fler uppgifter flyttats till Ryhov.

Annons

I andra avseenden märks det tydligare att Bevara Akutsjukhusen ingår i den koalition som tagit fram budget och verksamhetsplan. I avsnittet "Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård" finns högtidliga meningar om att länet ska ha tre fullvärdiga akutsjukhus dygnet runt även i framtiden. Under 2019 ska en plan tas fram som omfattar hur det ska garanteras på lång sikt. Där står att alla organisationsförändringar ska ställas mot behovet att behålla nödvändiga akutkompetenser på alla sjukhus och att länsdelssjukhusen inte ska missgynnas. Mest iögonfallande är att en utredning ska tillsättas för att kunna skapa lokala sjukhusledningar igen, något som saknats sedan sjukhusens kliniker för kirurgi, medicin och psykiatri slogs samman.

Med tanke på att Bevara Akutsjukhusen redan bidragit till ett centraliseringsbeslut får vi hoppas att de högtidliga orden i budgetdokumentet leder till något mer handfast än att frågorna begravs i utredningar som läggs fram utan fanfarer.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan