Annons

Annons

Annons

Rosenlund

Berg av oskrivna journaler hotar patientsäkerheten

Ett berg av oskrivna journaler utgör ett allvarligt orosmoment inom länets hälso- och sjukvård.

På vårdcentraler och sjukhus finns idag nära 20 000 diktat som ännu inte förts in i berörda journaler.

V-politikern Mikael Ekvall varnar för att det berg av oskrivna journaler som tynger ett flertal vårdcentraler i regionen kan få allvarliga konsekvenser. Han vill att fler nära vård-administratörer nyanställs så snart som möjligt.

– Den nuvarande situationen är ohållbar, förklarar Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet i regionfullmäktige.

– Den medförs dels att regionens vårdadministratörer har en orimlig arbetsbelastning, dels att patientsäkerheten hotas, vilket är mycket allvarligt.

Annons

Annons

– Dessutom är det just nu inte möjligt för alla länets patienter att ta del av sina journaler, trots att vi i regionfullmäktige tagit beslut om att det är en service som regionen ska tillhandahålla.

Nässjö illa ute

Mikael Ekvall menar att det är nödvändigt att omgående utreda vilka åtgärder som krävs för att beta av det berg med oskrivna journaldiktat som tynger ett flertal vårdcentraler och sjukhuskliniker i länet.

Eksjö vårdcentral, Nässjö vårdcentral, ögonmottagningen i Eksjö och urologkliniken i länet hörde till de enheter med flest oskrivna journaler tidigt i höstas, enligt regionens egen statistik.

– Endast ett fåtal enheter i regionen klarar idag av att hantera de inlästa journalerna på utsatt tid. Problemet är stort både inom primärvården och i specialistvården, berättar Mikael Ekvall.

– Som jag ser det finns ingen annan lösning än att anställa fler vårdadministratörer.

– Befintlig personal har det idag så tufft att det lett till att sjukskrivningarna skjutit i höjden. Det gör att vi även måste jobba aktivt för att minska sjuktalen.

Facket varnade tidigt

Redan för ett år sen förutspådde facket att sjukfrånvaron skulle öka, om man från ansvarigt håll inte såg över vårdadministratörernas arbetssituation.

– Nu har vi hamnat i ett läge där åtgärder är nödvändiga. Det tror jag att inte bara vårt parti, utan även Kristdemokraterna och flera andra partier i regionfullmäktige har klart för sig.

Annons

– Det gäller nu att enas om hur vi går vidare, säger Mikael Ekvall, som inte utesluter att det hela landar i IVO-anmälan, det vill säga att regionen anmäler sig själv för få hjälp med att reda ut vad som bör göras för att trygga patientsäkerheten vad det gäller journalhantering.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan