Annons

Annons

Annons

Jönköping

Torkan slår mot dricksvattnet – nu samlas kommunerna till möte

Text

Sommarens torka påverkade yt- och grundvattennivåerna på flera håll i Jönköpings län.

Nu ska kommuner mötas för att diskutera hur klimatrelaterade dricksvattenproblem kan lösas i framtiden.

– Det är svårt att hitta generella lösningar på det hela men det är viktigt att vara medveten och ha handlingsplaner för framtiden, säger Jörgen Olofsson på Länsstyrelsen i Jönköping.

Torkan under sommaren påverkade inte bara skörderna utan även vattentäkter för dricksvatten. ”Eftersom det var så torrt så var det generellt sett så att när det väl regnade så sögs det upp av växtligheten”, säger Jörgen Olofsson på länsstyrelsen.

Kommunrepresentanter ska mötas och ha workshop kring dricksvattenförsörjning. Bilden är en genrebild.

Annons

Annons

Flera kommuner hade under den torra sommaren 2018 problem med dricksvattenförsörjningen och tvingades exempelvis införa bevattningsförbud. På tisdagen ordnar länsstyrelsen och Livsmedelsverket en workshop på Science Park i Jönköping.

Syftet för workshopen är att analysera och planera framåt för en trygg vattenförsörjning om klimatet förändras. Workshopen var dock planerad redan före sommaren.

– Det är planerat sedan innan men det blir än mer aktuellt med tanke på sommarens värme och torka, säger Jörgen Olofsson, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Jönköping.

– På vissa håll har det varit ganska kritiska grundvattennivåer och i vissa fall var det lägre än man någonsin mätt tidigare, utan att veta den faktiska miniminivån för när vattnet tar slut, säger han om sommaren som var.

Problem med vattennivåerna har funnits runt om i länet de senaste tre åren, förklarar Jörgen Olofsson. Det har inte bara handlat om torka på sommaren utan även om lite nederbörd under vinterhalvåret som gjort att vattendepåerna inte fyllts upp.

Under tisdagen kommer Livsmedelsverket att ha en föreläsning om klimatanpassad dricksvattenförsörjning och deltagarna kommer även att få diskutera sinsemellan.

– Vår förhoppning är att man kan lära av varandra över kommungränserna, säger Jörgen Olofsson.

Annons

Bland annat kommunpolitiker, tjänstemän på kommunala förvaltningar, dricksvattenproducenter och samhällsplanerare har bjudits in till dagen. Workshopen är frivillig och tolv av länets tretton kommuner kommer att ha representanter på plats.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan