Annons

Annons

Annons

ledare borgerligChefsavhoppen på Spira

Ledare: Börja med att ta tag i arbetsmiljön på Spira

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Om Region Jönköpings län ska kalla sig Sveriges bästa arbetsgivare måste man först göra något åt situationen vid Spira.

Kulturhuset Spira i Jönköping.

Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det är en rubrik i sammanfattningen av Alliansens förslag till budget 2019 för Region Jönköpings län. I november samlas den nyvalda fullmäktigeförsamlingen för att rösta om budgeten. Där finns bland annat sju ledamöter från ett parti, Bevara Akutsjukhusen, som bildats som direkt reaktion på att regionen inte upplevs som någon bra arbetsgivare. Det är dock inte den främsta anledningen att uppehålla sig vid rubriken. Man får nämligen förmoda att väldigt många av de som kallar kulturhuset Spira för sin arbetsplats kan hålla sig för skratt.

Annons

Spira skulle bli regionens centrum för scenisk verksamhet. Konflikter och arbetsmiljöproblem har dock legat som en våt filt över byggnaden vid Munksjön alltsedan den invigdes 2011.

Annons

De gångna veckorna har tidningen på nyhetsplats rapporterat om nya oroligheter i kulturhuset, som lett till att en musiker varslats om avsked. Det ska ha förekommit handgemäng mellan musikern och verksamhetschefen, men bilderna av vad som skett går isär.

För tydlighets skull: Regionens hållning att nolltolerans ska råda mot all form av våld är bra. Om en anställd tar till våld mot en kollega eller chef är avsked en rimlig åtgärd. Verkställs de hot om massjukskrivning som finns, enligt uppgifter i mejlväxling som tidningen begärt ut, bör arbetsgivaren svara med masskrav på sjukintyg.

Med det sagt tycks regionen agera fyrkantigt gentemot fackförbundet Symf, som företräder sin medlem. Att vägra möte och bara luta sig mot verksamhetschefens, musikchefens och en HR-konsults beskrivning av vad som hänt är märkligt och bidrar inte till god arbetsmiljö i kulturhuset.

Enligt uppgifter till tidningen har det i Spiras korridorer länge muttrats om ledarskapet och funnits ett missnöje med chefens sätt att styra verksamheten. Incidenten som ledde till musikerns avsked beskrivs av den facklige företrädaren som toppen på ett isberg. Det är i så fall ett isberg vars konturer man kan ana vuxit i princip ända sedan Spira invigdes för snart sju år sedan.

Chefsdirigenten Hannu Koivula tvingades bort från sin post under våren 2014. Då han inte ansåg att hans uppsägning gått rätt till stämde han landstinget, vilket ledde till en process som kostade skattebetalarna hundratusentals kronor.

Annons

Annons

Föregående höst framkom det att personal på Spira mådde dåligt. Anställda var rädda för att säga vad de tyckte och ledarskapet, med tre chefer, ansågs otydligt. Efter historien med Koivula backade landstinget och upplöste organisationen med det tredelade chefskapet på försommaren 2014. Året efter tillträdde den nuvarande verksamhetschefen Per-Ola Nilsson.

Det var under hans ledning som det stora ekonomiska fiaskot Les Miserables ägde rum förra året. Ännu ett tillfälle då många skattekronor rann ur Spiras öppna kranar. Vare sig det stora underskottet 2017 eller debatten om det lär ha bidragit positivt till arbetsmiljön för de anställda som slitit med att göra Les Miserables till en bra föreställning.

Nu tyder alltför mycket på att omorganisationen av ledarskapet för Spira inte har varit tillräcklig för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen. Det är svårt att komma ifrån att många tecken pekar på att en incident av den sort som inträffade i förra veckan har drag av att vara just toppen på ett isberg.

Om Region Jönköpings län ska göra seriöst anspråk på att kalla sig Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare är det ingen tvekan om var arbetet måste börja.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan